Lectio Vigtige datoer

Traditioner

Idrætsdag

I starten af skoleåret har vi tradition for at afholde en idrætsdag for alle klasser på Nordfyns Gymnasium. Eleverne møder op i kreative udklædninger og har en sjov dag, hvor klasserne konkurrerer mod hinanden i mange utraditionelle discipliner.

Kulturaften

I slutningen af april starten af maj har vi tradition for at invitere forældre, elever, tidligere elever og andre interesserede til kulturaften på NG. Denne aften viser 1.g’eleverne, hvad de har arbejdet med i de kreative fag i årets løb. Elever fra fagene billedkunst samt design og arkitektur præsenterer deres egne værker, og mediefagseleverne viser film, som de selv har optaget.

Aftenen starter med forårskoncert i kantinen, hvor skolens musikhold præsenterer resultatet af årets kreative indsats. Det er en festlig og hyggelig aften, som alle støtter op om.

Gallafest

I maj måned – på den sidste undervisningsdag før eksamen – afholder vi Gallafest for 3.g’erne. Det er en god afslutning på skoletiden, som eleverne ser frem til.

Festlighederne begynder omkring kl. 17.30, når eleverne ankommer på festligste vis. Der er tradition for at forældre og søskende møder op og ser den festlige ankomst. Derefter er der gallamiddag for både elever og skolens ansatte.

Sidst på aftenen kan forældrene møde op igen, denne gang i idrætshallen hvor eleverne viser forældrene resultatet af deres mange timers træning i at danse lanciers.
Eleverne fortsætter derefter festen i kantinen med livemusik og dans.

Når studenterne får hue på

Der er tradition for, at familien møder op til den sidste eksamen og sætter hue på den nybagte student. Familien kan vente i kantinen og uden for døren til den fløj, hvor man er til eksamen, da der kun er adgang til eksamensfløjene for eksaminander og lærere.

Der er ikke begrænsninger på antallet af deltagere til de nævnte dage. Alle er velkomne.

Mange familier medbringer  kurv med drikkevarer og andet. Det er man velkommen til.

Af hensyn til miljø og oprydning bedes man undlade brug af konfettirør inde som ude.

Dimission

Fredag den 28. juni 2024 er der dimission af årets studenter på Nordfyns Gymnasium.

Efterfølgende serveres der en lille forfriskning. Vi forventer at være færdige ca. kl. 13.00.

Nordfyns Gymnasiums venner

Nordfyns Gymnasiums Venner (NGV) har eksisteret siden 1989. Formålet er at tilvejebringe økonomiske midler til at støtte aktiviteter til gavn for Nordfyns Gymnasiums elever. Forældre, nuværende elever og tidligere elever opfordres til at melde sig ind i foreningen. Kontingentet er 100 kr. for 3 års medlemskab per person. 

NGV vil via de indbetalte kontingenter forsøge at imødekomme en række ansøgninger i årets løb. Foreningen støtter fx. efter behov enkeltelever i forbindelse med betaling af studierejser og forskellige af skolens udvekslingsarrangementer, hvor gymnasiet har besøg af elever fra andre lande. Endvidere har NGV også tidligere støttet udsmykning på skolen, elevdeltagelse i eksterne idrætsarrangementer og indkøb af præmier til gymnasiets idrætsdag.

Ønsker du at blive medlem af NGV og dermed støtte vores arbejde skal du blot indsætte 100 kr. på foreningens konto (Reg. nr: 1551   kontonr.: 6164307 eller mobilepay 542277) og derefter sende dit navn til kasser Henrik Thistrup (ht@nordfyns-gym.dk)

Foreningens formand er Torben Larsen. Kasserer er Henrik Thistrup.

NGV arrangerer også fest for skolens gamle elever. 
På Facebook er gruppen “Nordfyns Gymnasium. For gamle elever og lærere!” oprettet og her vil næste fest og andre begivenheder blive annonceret. Det er en god ide, hvis du melder dig til denne gruppe. 

Gammel elevfest

Lørdag den 25. oktober 2025 afholder gymnasiet stor fest for ”gamle” elever – samt tidligere og nuværende lærere (Obs! Der er kun adgang for tidligere elever/lærere på NG)

Flere informationer følger, når vi nærmer os datoen.

NGV-logo.jpg