Lectio Vigtige datoer

STX Gymnasiets opbygning

Få et overblik over

STX uddannelsen

Det treårige gymnasieforløb indledes med et grundforløb på tre måneder. Derefter påbegyndes studieretningsforløbet.

Opdag hvad de forskellige forløb indebærer lige nedefor

Grundforløb

Grundforløbet varer ca. tre måneder. Det danner grundlag for elevens valg af studieretning og består af:

- Almen sprogforståelse (engelsk, 2. fremmedsprog, latin og dansk)

- Naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik, kemi og naturgeografi)

- Obligatoriske fag (dansk, engelsk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik og samfundsfag).

I begyndelsen af skoleåret og september/oktober inviteres forældre og elever til orienteringsmøder. Det første møde drejer sig om skolestart og grundforløbets begyndelse, og det andet om valg af studieretninger.

Studieretningsforløb

En studieretning består af:
- Obligatoriske fag & Valgfag
- Studieretningsfag (vore udbud af studieretninger)

Fagene kan læses på flere niveauer: A, B og C. Sædvanligvis opnår man C-niveau, når man har læst det i 1 år, B-niveau efter 2 år og A-niveauet, når man har haft faget i 3 år.

Se eksempler på studieretningerne og hvordan de sproglige, kunstneriske, naturvidenskabelige og samfundsfaglige studieretninger over alle 3 år kan se ud i Orienteringspjecen .

Obligatoriske fag på STX uddannelsen

Valgfag på STX uddannelsen

Elevernes valg af valgfag finder normalt sted i løbet af januar forud for det kommende skoleår. Herved vil eleverne som udgangspunkt vælge valgfag for et år ad gangen.