Transport

Ungdomskort og uddannelsesruter, læs Ungdomskortfolder  fra FynBus

Du kan se alle køreplaner på hjemmesiden www.fynbus.dk og på fynbus.dk/uddannelsesruter

Se busruterne i en grafisk meget overskuelig/interaktiv udgave her!

Du kan også planlægge busturen på www.rejseplanen.dk.

Du kan få driftsinformationer fra FynBus på deres facebookside.

Tilskud til befordring varetages af Trafikstyrelsen.

Du skal først (trin 1) søge om godkendelse hos Trafikstyrelsen (her skal du bruge NEM-ID. Hvis du ikke har en NEM-ID, skal du søge om en sådan. Vær opmærksom på, at det tager ca. 10 dage at få oprettet en NEM-ID). 

Dernæst skal du (trin 2) bestille og betale dit Ungdomskort. Du får kortet tilsendt med posten cirka 14 dage efter du har bestilt det.

Der er mange fordele ved Ungdomskort. 

Ud over at kunne rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted, er der følgende fordele med et Ungdomskort:

  • Du kan rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde 
  • Du kan rejse i andre takstområder til børnetakst (cirka halv pris) 
  • Du kan rejse på tværs af takstområder med bus til børnetakst.
  • Du kan rejse på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva).
  • Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne.
 
 
Med Telependler kan du lave en fast aftale om at køre med teletaxi. Telependler er primært til dig, der har et dagligt behov for at benytte den kollektive trafik.

Du kan fx blive hentet hjemme om morgenen og køre med teletaxi til et knudepunkt, hvorfra du kan tage bus eller tog videre. Om eftermiddagen kan du også lave en aftale om at køre fra knudepunktet og hjem igen, når du er stået af bussen eller toget.
fynbus.jpg