Team Danmark

team_danmark_logo.gifHvis du er eliteidrætsudøver og sportligt er godkendt af Team Danmark, tilbyder Nordfyns Gymnasium en 4-årig studentereksamen med et lavere ugentligt timetal. Ordningen kan også påbegyndes efter 1g, så undervisningen i 2. og 3.g strækkes over 3 år. Nærmere information om ordningen kan fås hos studievejlederne eller på skolens kontor.

På Team Danmars hjemmeside kan du se de specielle forhold, der knytter sig til ungdomsuddannelserne.

 

teamdanmark2013.jpg