Team Danmark forløb på Nordfyns Gymnasium

team_danmark_logo.gifElever, der er eliteidrætsudøvere og/eller sportsligt godkendt af Team Danmark, kan få tilrettelagt deres gymnasieforløb med særlig hensyntagen til deres sport.

Eleverne har mulighed for at gennemføre uddannelsen på 3 eller 4 år - efter eget valg. Hvis eleven vælger en treårig uddannelse, tilbydes ekstraundervisning efter behov, og vælges et 4-årigt uddannelsesforløb, planlægges der med et lavere ugentligt timetal.

Det er mest hensigtsmæssigt, at Team-Danmark eleverne følger grundforløbet og hele 1. g uden ændringer i forhold til planen. Vi har positive erfaringer med dette fra tidligere forløb.

Undervisningen i 2.g og 3.g kan efter ønske strækkes over 3 år.

Vi plejer at aftale selve forløbet i forbindelse med skoleårets begyndelse og i slutningen af 1.g.
Team-Danmark eleverne har selv indflydelse på tilrettelæggelsen, men det afhænger også af studieretningen og den konkrete sportsgren, hvilke løsninger der kan anbefales.

Det er en krævende opgave at være Team-Danmark elev, da der både skal tages hensyn til sporten og til skolearbejdet. Derfor er det vigtigt, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem skolen og Team-Danmark eleverne, som forventes at indgå aktivt og ansvarligt i planlægning og gennemførelse af forløbet.

Nærmere information om Team-Danmark kan fås hos rektor eller uddannelsesleder.

På Team Danmars hjemmeside kan du se de specielle forhold, der knytter sig til ungdomsuddannelserne.

 

IMG_0621 TeamDanmark2018.jpg