Naturvidenskab

Studieretning N1

Matematik A, Fysik B og Kemi B (Fy B og Ke B over 2 år!)

 

GRUNDFORLØB STUDIERETNINGS-
FORLØB
2G 3G
Dansk Dansk Dansk Dansk
  Historie Historie Historie
Engelsk  Engelsk B Engelsk B  
Idræt Idræt Idræt  Idræt
Samfundsfag  Samfundsfag C    
      Oldtidskundskab
      Religion 
  Kunstnerisk fag    

Almen sprogforståelse
Engelsk, 2. fremmedsprog, latin 

     
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi, fysik, kemi, naturgeografi 
     
       Biologi C
      Naturvidenskab fag C
  2. fremmedsprog: tysk (fort) B eller
fransk (beg) A eller
spansk (beg) A
2. fremmedsprog: tysk (fort) B eller 
fransk (beg) A eller
spansk (beg) A 
 
Matematik  Matematik A Matematik A  Matematik A
  Fysik B  Fysik B  
  Kemi B Kemi B  
      Valg C 
      Valg A (B→A) * 
     

Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog pa A-niveau,f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget B→A.
Dvs. hvis 
2. fremmedsprog er Tysk (fort) B, sa er der en (teoretisk) mulighed for i 3g at have både
Fysik A og Kemi A, ellers er der kun mulighed for ét af fagene Fysik A eller Kemi A.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser en studieretning med Matematik A, Fysik B og Kemi B giver adgang til (klik på tallene på "uddannelseskortene"). Den eksisterende version af Adgangskortet skal tages med et forbehold, da den er baseret på den tidligere lovgivning. En opdateret version af Adgangskortet lanceres i oktober 2017.

 

Studieretning N2

Matematik A, Fysik A, Kemi B

 

GRUNDFORLØB STUDIERETNINGS-
FORLØB
2G 3G
Dansk Dansk Dansk Dansk
  Historie Historie Historie
Engelsk  Engelsk B Engelsk B  
Idræt Idræt Idræt Idræt
Samfundsfag  Samfundsfag C    
      Oldtidskundskab
      Religion 
  Kunstnerisk fag    
Almen sprogforståelse
Engelsk, 2. fremmedsprog, latin
     
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi, fysik, kemi, naturgeografi 
     
      Biologi C
  2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A)
eller spansk (beg) A 
2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
 
Matematik  Matematik A Matematik A Matematik A 
  Fysik A Fysik A Fysik A
  Kemi B Kemi B  
      Valg C* 
      Valg C
      Studieretningsprojekt
       

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget C.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser en studieretning med Matematik A, Fysik A og Kemi B giver adgang til (klik på tallene på "uddannelseskortene"). Den eksisterende version af Adgangskortet skal tages med et forbehold, da den er baseret på den tidligere lovgivning. En opdateret version af Adgangskortet lanceres i oktober 2017.

 

Studieretning N3

Matematik A, Fysik B og Kemi A

 

GRUNDFORLØB STUDIERETNINGS-
FORLØB
2G 3G
Dansk Dansk Dansk Dansk
  Historie Historie Historie
Engelsk  Engelsk B Engelsk B  
Idræt Idræt Idræt  Idræt 
Samfundsfag  Samfundsfag C     
      Oldtidskundskab 
      Religion 
  Kunstnerisk fag    
Almen sprogforståelse
Engelsk, 2. fremmedsprog, latin
     
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi, fysik, kemi, naturgeografi 
     
      Biologi C
  2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
 
Matematik  Matematik A  Matematik A Matematik A
  Kemi A   Kemi A Kemi A
  Fysik B   Fysik B  
      Valg C*
      Valg C
      Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget B A.


På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser en studieretning med Matematik A, Fysik B og Kemi A giver adgang til (klik på tallene på "uddannelseskortene"). Den eksisterende version af Adgangskortet skal tages med et forbehold, da den er baseret på den tidligere lovgivning. En opdateret version af Adgangskortet lanceres i oktober 2017.

 

Studieretning N4

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 

 

GRUNDFORLØB STUDIERETNINGS-
FORLØB
2G 3G
Dansk Dansk Dansk Dansk
  Historie Historie Historie
Engelsk  Engelsk B Engelsk B   
Idræt Idræt Idræt Idræt
Samfundsfag  Samfundsfag C    
      Oldtidskundskab
      Religion 
  Kunstnerisk fag    
Almen sprogforståelse
Engelsk, 2. fremmedsprog, latin
     
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi, fysik, kemi, naturgeografi 
     
    Kemi C  
  2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
 
Matematik  Matematik A Matematik A Matematik A
  Bioteknologi A Bioteknologi A Bioteknologi A
  Fysik B  Fysik B   
      Valg C* 
      Valg C
      Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget.

 På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser en studieretning med Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B giver adgang til (klik på tallene på "uddannelseskortene". Den eksisterende version af Adgangskortet skal tages med et forbehold, da den er baseret på den tidligere lovgivning. En opdateret version af Adgangskortet lanceres i oktober 2017.

 

Studieretning N5

Biologi A, Kemi B

 

GRUNDFORLØB STUDIERETNINGS-
FORLØB
2G 3G
Dansk Dansk Dansk Dansk
  Historie Historie Historie
Engelsk  Engelsk B Engelsk B   
Matematik  Matematik B Matematik B  
Idræt Idræt Idræt Idræt
Samfundsfag  Samfundsfag C    
      Oldtidskundskab
      Religion 
  Kunstnerisk fag    
Almen sprogforståelse
Engelsk, 2. fremmedsprog, latin
     
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi, fysik, kemi, naturgeografi 
     
  2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
2. fremmedsprog:
tysk (fort) B eller fransk (beg A) 
eller spansk (beg) A 
 
    Fysik C  
  Biologi A Biologi A Biologi A
  Kemi B Kemi B   
      Valg A*
      Valg C
      Valg C#
      Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget.

#) Idræt B er en mulighed som valgfag i 3g.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser en studieretning med Biologi A, Kemi Bgiver adgang til (klik på tallene på "uddannelseskortene". Den eksisterende version af Adgangskortet skal tages med et forbehold, da den er baseret på den tidligere lovgivning. En opdateret version af Adgangskortet lanceres i oktober 2017.