Studieretninger

Klik i venstre kolonne for at se, hvordan studieretningerne naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst ser ud over alle 3 år.

Under dette skema kan du læse mere om studieretningerne og se, hvilke der stemmer overens med dine interesser.

 

Naturvidenskab N1. Matematik A - Fysik B - Kemi B
  N2. Matematik A - Fysik A - Kemi B
  N3. Matematik A - Fysik B - Kemi A
  N4. Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
  N5. Biologi A - Kemi B (skal have Matematik B)
Samfundsvidenskab SA1. Samfundsfag A - Matematik A  (skal have Engelsk B)
  SA2. Samfundsfag A - Engelsk A  (skal have Matematik B)
  SA3. Samfundsfag A - Fransk begynder A  (skal have Engelsk B og Matematik B)
Sprog S1. Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter B (kan nøjes med Matematik C)
  S2. Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter B med Latin C (kan nøjes med Matematik C)
  S3. Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter C med Latin C (kan nøjes med Matematik C)
  S4. Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter C eller Latin C (skal have Matematik B)
  S5. Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B (skal have Matematik B)
Kunst K1. Musik A - Engelsk A - (skal have Matematik B)

På Nordfyns Gymnasium tilbydes forskellige studieretninger, så man kan farve sin studentereksamen i sproglig/humanistisk, kunstnerisk, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning (den første søjle).

Det endelige valg af studieretning foretages efter efterårsferien.

Hvilke interesser har du?

Er du interesseret i naturvidenskab? 

Hvis du har interesse for teknik, sundheds- og naturvidenskab, kan lide at udføre eksperimentelt arbejde og deltage i udadrettede aktiviteter som fx at besøge virksomheder og komme til naturvidenskabelige foredrag på universitetet, så vil en naturvidenskabelig studieretning være et oplagt valg.

I biologi og bioteknologi arbejder vi med spændende emner som fx hormoner og hormonforstyrrende stoffer, kost og sundhed, fysisk aktivitet og sygdomsforebyggelse, doping, miljø, bakterier og infektionssygdomme, biogasproduktion, moderne reproduktionsteknologier, stamceller og kloning samt enzymer som nyttige værktøjer i vaskepulver, fødevare- og lægemiddelproduktion. (Der er mulighed for at tilvælge idræt på B-niveau som valgfag).

Bioteknologi tager udgangspunkt i de anvendte sider af biologi og kemi. I bioteknologi arbejdes der særligt med den praktiske anvendelse af naturvidenskab og eksperimentelle projekter som fx gensplejsning.

I fysik og kemi arbejder vi blandt andet med emner som atomer og molekylers opbygning, kemiske reaktioner, lyd og lys, vedvarende energi, elektricitet og magnetisme, kræfter og bevægelse samt kosmologi. En stor del af tiden bruger vi i laboratoriet, hvor vi laver forsøg. Samtidig arbejder vi også med at forstå naturvidenskabens indflydelse på vores samfund - både i et historisk og et nutidigt perspektiv.

Alle de naturvidenskabelige fag arbejder tæt sammen med MATEMATIK.

I matematik arbejder vi både med den teoretiske og den praktiske side af faget. Den teoretiske del består af beviser, som er grundlaget for matematikken. Den praktiske side af faget består dels i at opstille og anvende matematiske modeller til at forstå teoretiske sider af de andre naturvidenskabelige fag, dels i løsning af forskelige typer af opgaver.

Er du interesseret i samfundsvidenskab?

Samfundsfaglige studieretninger henvender sig til dig, der har interesse i samfund, økonomi og politik i en globaliseret og ofte kompleks verden. Du kommer til at arbejde med helt aktuelle emner og problemstillinger, regeringens 2025 plan, flygtningekrise, Trumps Amerika, Brexit og meget mere. Og du får tilknyttet faglig viden og teori, der gør dig stand til at behandle og forstå disse fænomener. Den indsigt, du opnår, vil hjælpe dig til en nuanceret forståelse af dine omgivelser og en evne til at agere i en verden, der kommer tættere og tættere på, men ikke altid bliver nemmere at forstå.

Vi arbejder med vidt forskellige tilgange afhængig af, om vi beskæftiger os med økonomi, vækst og bæredygtighed, med unges identitet og sociale mediers betydning, med politiske systemer og deres magtforhold eller med internationale relationer og konflikter. Men fælles er det, at du vil få indblik i og forståelse for politiske og økonomiske forhold både lokalt, nationalt og globalt.

Du vil lære at behandle meget forskelligt materiale som tekst, medier, billeder og statistik, sigtende på en forståelse for og vurdering af samfundsfaglige problemstillinger. Du vil lære at stille spørgsmål til de opfattelser af samfundet, som umiddelbart virker naturlige og indlysende. Vi gør alt, hvad vi kan, for at trække det omkringliggende samfund ind i klasseværelset, men også at komme ud og se, hvordan det, vi lærer om i klasseværelset, rent faktisk hænger sammen i virkeligheden. Så vi afholder debatter, besøger politiske og statslige institutioner, fængsler, retssale og undersøger virkeligheden med spørgeskemaer og interviews.

Er du interesseret i sprog?

Er du nysgerrig på verden uden for Danmark og samtidig ønsker at blive klogere på dig selv og dit land, så er en af de bedste nøgler til det at lære sprog.

Når du lærer sprog, får du ikke kun mulighed for at kommunikere med mennesker rundt om i verden, du får også indblik i og forståelse for kulturen og samfundsforholdene i de forskellige lande. Ved at sammenligne andre levemåder med din egen, får du samtidig også bedre indsigt i og større forståelse for dit eget land. Således kan du blive godt rustet til din videre uddannelse og fremtidige jobs i en globaliseret verden, hvor vi har brug for at kunne forstå andre kulturer og levemåder.

Vi arbejder i det daglige med sprogene på mange forskellige måder for at kunne nå et højt sprogligt niveau. Du lærer at forstå og udtrykke dig på de forskellige sprog igennem mange praktiske øvelser og aktiviteter. Du vil læse aviser, tidsskrifter, se nyheder, film og video, høre musik, fordybe dig i litteraturen, så du på denne måde kan få indblik i de samfundsmæssige og kulturelle særpræg.

Undervejs bliver der rig mulighed for at afprøve de nyerhvervede sproglige og interkulturelle kompetencer i praksis. Vi får ofte gæsteforelæsere her på skolen. Mens vores franskelever synger sammen med en visesanger, lærer spanskeleverne at danse salsa, og tyskeleverne tager til koncert for at høre tysk rock. Du kan også falde i snak med nogle af vores udenlandske studenter, som er på udveksling her på skolen.

Udover studieturen, hvor du kan sætte dine sprogkundskaber på prøve, har vi også mulighed for at komme på udveksling til Tyskland, England og Japan, hvor du sammen med klassen eller alene kan opleve livet i et andet land på tætteste hold, når du indkvarteres hos lokale familier. I Andalusien kan du komme på sprogskole og lære spansk blandt spaniere, mens du i Frankrig kan udforske Paris med din fransklærer.

Sprog læres bedst i denne kombination af teori og praksis, her bliver du klar til at begå dig i den internationale verden.

Er du interesseret i musik og kunst?

Hvis musikken er så stor en del af dit liv, at den gerne må komme med dig på gymnasiet hver dag, så er det lige præcis det, den gør, hvis du vælger hovedområdet kunst på Nordfyns Gymnasium. For på det kunstneriske hovedområde har du musik i alle dine tre år på gymnasiet, og vi kommer langt omkring, både i musikalske stilarter og i musikteorien.

Ud over musik er engelsk og matematik vigtige fag for dig på det kunstneriske hovedområde, og de supplerer musikken rigtig godt. Især er det i mange sammenhænge oplagt at inddrage engelsk, fordi meget af den musik, du hører, sikkert har engelsk tekst. I musiktimerne bliver der spillet og sunget meget, og her er udgangspunktet langt hen ad vejen det, som du interesserer dig for, og det, som du selv kan bidrage med i sammenspillet.

Også musikteori spiller en stor rolle. Helt grundlæggende kommer du til at lære om rytmer, tonearter, akkorder osv., både fordi du skal kunne forholde dig fagligt kvalificeret til den musik, vi arbejder med på holdet, og fordi du selv skal arbejde med at arrangere musik i dine skriftlige hjemmeopgaver. (Og det er faktisk ret sjovt at høre musik, man selv har arrangeret - eller… det bliver det i hvert fald hen ad vejen!)
Musik skal ikke kun høres i højttalere eller hovedtelefoner, så derfor tager vi også gerne ”ud af huset” for at høre levende musik, typisk på nogle af spillestederne i Odense. Vi forsøger at komme langt omkring i de musikalske stilarter, når vi er ude at høre livemusik.

Og musik skal ikke kun spilles i musiklokalet, så derfor optræder vi både på og uden for skolen.
Alle musikhold er aktive under den årlige forårskoncert, vi optræder i lokale kirker op til jul, og desuden deltager vi i musikstævner rundt omkring på Fyn, når vi har mulighed for det.

”Musik er liv” skrev Carl Nielsen - og sådan ser vi i høj grad også på det på Nordfyns Gymnasium!