Obligatoriske fag og valgfag

Elevernes valg af valgfag finder normalt sted i løbet af foråret forud
for det kommende skoleår. Herved vil eleverne som udgangspunkt
vælge valgfag for et år ad gangen.

Obligatoriske fag

Valgfag

FAG MINDSTE
NIVEAU 
Dansk A-niveau
Historie
Engelsk B-niveau
2. fremmedprog*
Naturvid. fag*
Matematik*
Fysik C-niveau
Idræt
Samfundsfag
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
2 naturvidenskabe-
lige fag*
*Kan være på C-niveau
i nogle studieretninger
med 3 eller flere sprog 
 FAG C-NIV B-NIV A-NIV
Billedkunst + +  
Biologi   + +
Engelsk     +
Design og arkitektur +  
Filosofi +    
Fysik   + +
Idræt   +  
Informatik +    
Innovation +    
Kemi + + +
Latin +  
Matematik   + +
Mediefag +  +  
Musik + +  
Naturgeografi + +  
Psykologi +    
Religion   +  
Samfundsfag   + +
Tysk fortsætter      +