Links

Fakta om de gymnasiale uddannelser (på UVM)

Specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser (UG)

Optagelseskvotienter for de videregående uddannelser
Oversigt over adgangskvotienter og andre optagelsestal

Gymnasieloven (LBK nr. 611 af 28/05/2019)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017)

Børne- og undervisningsministeriet

Læreplaner 2017 med vejledninger - og læreplaner til valgfag 2017!

Uddannelsesguiden - er for alle, der søger oplysninger om uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

UVM's statistik-database - se fagkombinationer, elevtal mm

GymFyn - fælles hjemmeside for de fynske gymnasier

Nyttige links til valg af studieretning og valgfag:

Hvad giver min stx-eksamen adgang til?
Et nyttigt værktøj er:
  • Adgangskortet (UddannelsesGuiden) Her kan du vælge stx-uddannelsen og selv klikke de fag på, du har på din studieretning (se også her Studieretninger (link til Studieretninger).
  • Retningsviseren (UddannelsesGuiden) Du kan også vælge den uddannelse, du ønsker, og derefter se hvilke fag, du skal have på stx for at få adgang. Endelig kan du i søgefeltet frit søge efter interesseområder.
I UddannelsesGuiden kan du finde årets adgangskvotienter for alle videregående uddannelser. Se endvidere adgangskravene til erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og bacheloruddannelserne.

Skat - Mange unge er i tvivl om skattespørgsmål, når de går i gang med en uddannelse, for hvordan er det lige med transportfradrag eller med hovedkort/bikort, når man både får SU og har fritidsjob. For at hjælpe de unge til at finde svar på spørgsmål om det og meget mere har SKAT oprettet en særlig hjemmeside med gode råd

DSC_0013 ny elev links 2018.jpg