Grundforløb

Grundforløbet på ca. 3 måneder består af:

  • obligatoriske fag: dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag.
  • naturvidenskabeligt grundforløb
  • almen sprogforståelse
Dansk Engelsk Sam-
fundsfag
Idræt Mate-
matik
Almen sprogforståelse* Naturvidenskabeligt grundforløb*
* afsluttes efter grundforløbet

Orientering om studieretninger i uge 41

Forældremøde tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00

Det endelige valg af studieretning skal ske senest den 24. oktober 2017

Dialog med eleverne i uge 43

Start i studieretningsklasser mandag den 6. november 2017

grundforloeb.jpg

I begyndelsen af skoleåret og i oktober inviteres forældre og elever til orienteringsmøder. Det første møde drejer sig om skolestart og grundforløbets begyndelse, og det andet om valg af studieretninger.