Grundforløb

Grundforløbet på ca. 3 måneder består af:

  • obligatoriske fag: dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag.
  • naturvidenskabeligt grundforløb
  • almen sprogforståelse
Dansk Engelsk Sam-
fundsfag
Idræt Mate-
matik
Almen sprogforståelse* Naturvidenskabeligt grundforløb*
* afsluttes efter grundforløbet

Forældremøde fredag den 14. august 2020 kl. 17.00 med efterfølgende fest for 1.g elever kl. 18.30

Orientering om studieretninger i uge 39

Forældremøde tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00

Det endelige valg af studieretning skal ske senest den 6. oktober 2020

Dialog med eleverne i uge 41

Start i studieretningsklasser torsdag den 9. november 2020

DSC_0119 elevintro grundforløb 2018.jpg

I begyndelsen af skoleåret og i oktober inviteres forældre og elever til orienteringsmøder. Det første møde drejer sig om skolestart og grundforløbets begyndelse, og det andet om valg af studieretninger.