stx - gymnasiet

Nordfyns Gymnasium tilbyder stx-uddannelsen, også kaldet det almene gymnasium.

I menupunkterne under "Ny elev" gennemgås uddannelsen, som den ser ud på Nordfyns Gymnasium, dvs. hvilke studieretninger og valgfag, du har mulighed for at vælge.

 

Optagelse.
Optagelsen i gymnasiet sker på baggrund af Optagelsesbekendtgørelsen; du kan læse mere om det her på hjemmesiden

Hvad giver min stx-eksamen adgang til?
Et nyttigt værktøj er Adgangskortet. Her kan du vælge stx-uddannelsen og selv klikke de fag på, du har på din studieretning (se også her på hjemmesiden under Studieretninger). Du kan også (på Adgangskortet, ved de 3 vandrette streger) vælge den uddannelse, du ønsker, og derefter se hvilke fag, du skal have på stx for at få adgang. Endelig kan du i søgefeltet frit søge efter interesseområder.

I Uddannelsesguiden kan du finde årets adgangskvotienter for alle videregående uddannelser. Se endvidere adgangskravene til erhvervs-akademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og bacheloruddannelserne.

 

Prøver og eksamen.
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, Kap. 3, kan læses om

  • konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudsigelige grunde (§9)
  • Anvendelse af hjælpemidler (§15)
  • hvornår en prøve er begyndt (§16)
  • konsekvensen af at komme for sent eller udeblive (§17)
  • særlige prøvevilkår (§19)
  • konsekvensen af at skaffe sig uretmæssige hjælp (§20)