stx - gymnasiet

Nordfyns Gymnasium tilbyder stx-uddannelsen, også kaldet det almene gymnasium.

I menupunkterne under "Ny elev" gennemgås uddannelsen, som den ser ud på Nordfyns Gymnasium, dvs. hvilke studieretninger og valgfag, du har mulighed for at vælge.

 

Optagelse.
Optagelsen i gymnasiet sker på baggrund af Optagelsesbekendtgørelsen; du kan læse mere om det her på hjemmesiden

Skønner din folkeskole og UU, at du ikke er uddannelsesparat, kan du kræve at komme til en UPV, som du kan læse mere om her (internt link).

 

Hvad giver min stx-eksamen adgang til?
Et nyttigt værktøj er Adgangskortet. Her kan du vælge stx-uddannelsen og selv klikke de fag på, du har på din studieretning (se også her på hjemmesiden under Studieretninger). Du kan også (på Adgangskortet, ved de 3 vandrette streger) vælge den uddannelse, du ønsker, og derefter se hvilke fag, du skal have på stx for at få adgang. Endelig kan du i søgefeltet frit søge efter interesseområder.

I Uddannelsesguiden kan du finde årets adgangskvotienter for alle videregående uddannelser. Se endvidere adgangskravene til erhvervs-akademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og bacheloruddannelserne.

 

Prøver og eksamen.
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, Kap. 3, kan læses om

  • konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudsigelige grunde (§9)
  • Anvendelse af hjælpemidler (§15)
  • hvornår en prøve er begyndt (§16)
  • konsekvensen af at komme for sent eller udeblive (§17)
  • særlige prøvevilkår (§19)
  • konsekvensen af at skaffe sig uretmæssige hjælp (§20)