Studieretninger 2014

 På Nordfyns Gymnasium tilbydes nedenstående studieretninger, så man kan farve sin studentereksamen i sproglig/humanistisk, kunstnerisk, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning (den første søjle).

 

  STUDIERETNING 3. STUDIERETNINGSFAG VÆLGES BLANDT:
Sproglig 1. Engelsk - Spansk Tysk
Kunstnerisk 2. Musik - Engelsk Matematik
Natur-
videnskabelig
3. Matematik - Fysik - Kemi Er fastlagt
4. Matematik - Mediefag Fysik
5. Bioteknologi - Matematik - Fysik Er fastlagt
6. Biologi - Kemi - Matematik Er fastlagt
7. Biologi - Idræt - Matematik Er fastlagt
Samfunds-
videnskabelig
8. Samfundsfag - Matematik Naturgeografi
9. Engelsk - Samfundsfag Naturgeografi/Matematik

 Skolen indkalder ansøgere til et orienterende møde i maj vedrørende mulige studieretninger, 3. studieretningsfag, naturvidenskabeligt fag og 2. fremmedsprog.
Grundforløbsholdene etableres efter disse interessetilkendegivelser.
Det endelige valg af studieretning foretages efter ½ år.

Citater om studieretningerne

Sproglige:

”Jeg elsker at lære nye sprog. Det giver mig mulighed for at kommunikere med mennesker i forskellige dele af verden.”

”Det er fantastisk at lære nye sprog.”

Naturvidenskabelige:

”Jeg er glad for den naturvidenskabelige studieretning, fordi det ikke kun er en masse læsning, men der er masser af forsøg osv.”

”Jeg valgte den naturvidenskabelige studieretning, fordi det lød spændende med at udforske ting med masser af forsøg.”

Kunstneriske:

”Samtidig med at man får lov til at spille musik, får man også en masse baggrundsviden om musikken, så man kan bruge det til mere.”

”Der er et specielt slags sammenhold i musikklassen.”

”Ofte forlader man et musikmodul med højt humør ….”

Samfundsvidenskabelige:

”Man får en bedre forståelse af det, der sker omkring i verden og samfundet.”

”Læren om samfundet er både spændende og brugbart.”