Uddannelsesparathed

Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve

Nordfyns Gymnasium 2018

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

En ansøger til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en ny uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. 

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger på en faglig prøve og en samtale med et par af skolens lærere.

Den faglige prøve ligger i dansk, engelsk, matematik samt enten fysik/kemi eller 2. fremmedsprog tysk (eller fransk hvis man har haft det sprog i grundskolen i stedet for tysk). Prøven består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere.

Den efterfølgende samtale sigter på at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.


Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

En ansøger til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.

Der prøves i dansk, matematik, engelsk samt enten fysik-kemi eller 2. fremmedsprog. Prøven i fagene består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere, efterfulgt af en samtale med et par af skolens lærere.


Fælles for prøverne (UPV og OOP)

På Nordfyns Gymnasium afvikles prøverne tirsdag den 3. april 2018 kl. 9.00.

Ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige del-prøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.

På Nordfyns Gymnasium afvikles kun prøver for ansøgere til STX.

Ansøgere til den to-årige hf-uddannelse skal aflægge delprøverne i dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog og fysik/kemi ligger på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en tre-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre tre-årige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på den to-årige hf-uddannelse, gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den to-årige hf-uddannelse på alle øvrige institutioner.

Resultatet af prøverne sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med en begrundelse.

 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser