Uddannelsesparathed

Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve

Nordfyns Gymnasium 2019

 

Under udarbejdelse.

Se Optagelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1491 af 13/12/2018).