Fordeling af elever

Om fordeling af ansøgere til gymnasierne (stx og hf) på Fyn

"Reglerne for fordeling af ansøgere til studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf) fremgår af Optagelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1491 af 13/12/2018).

1. marts er frist for ansøgning til stx og hf.

Oplysningerne om kapacitet pr. 15. december 2018 og om ansøgertal pr. 15. marts 2019 ligger til grund for den efterfølgende fordeling af ansøgerne.

For yderligere oplysninger og kalender se gymfyn.dk

Læs mere om hvordan elevfordelingen foregår, hvad optagelseskapacitet er etc på regionens hjemmeside.

Fordeling2018.jpg