Fordeling af elever

Om fordeling af ansøgere til gymnasierne (stx og hf) på Fyn

"Reglerne for fordeling af ansøgere til studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf) fremgår af Optagelsesbekendtgørelsen (BEK nr 108 af 04/02/2016).

15. marts er frist for ansøgning til stx og hf.

Oplysningerne om kapacitet pr. 8. december 2017 og om ansøgertal pr. 15. marts 2018 ligger til grund for den efterfølgende fordeling af ansøgerne.

Rettidige og optagelsesberettigede ansøgere, der har søgt en skole, som har plads, skal ikke fordeles til andre skoler. Men hvis der er flere rettidige og optagelsesberettigede ansøgere, end den søgte skole har plads til, så skal skolens rektor sende samtlige ansøgninger fra ansøgere til stx og hf til et fordelingsudvalg.
Fordelingsudvalget afgør, hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en skole, hvor der er plads. Fordelingsudvalget skal tage udgangspunkt i transporttiden mellem ansøgerens bopæl og institutionerne, men kan lade hensynet til en hensigtsmæssig klassedannelse i grundlaget for fordelingen. Udvalget skal fordele de overskydende ansøgere sådan, at deres efterfølgende ønsker imødekommes bedst muligt. Det indebærer, at ansøgernes ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge, således at fx 2. prioritet imødekommes før 3. prioritet. Igen indgår transporttiden i grundlaget.

Hvis der ikke er plads på nogen af de ansøgte skoler, henviser fordelingsudvalget ansøgeren til en skole, hvis studieretningsudbud omfatter ansøgerens forhåndstilkendegivelser om ønskede studieretninger."


For yderligere oplysninger og kalender se gymfyn.dk

Læs mere om hvordan elevfordelingen foregår, hvad optagelseskapacitet er etc på regionens hjemmeside.

Fordeling2018.jpg