Optagelse/ansøgning

Adgangskortet kan du teste, hvilken studieretning du skal vælge for at du kan komme videre til det studie, du senere ønsker.


Optagelse
Adgangskrav for ansøgere:

 • Anset for uddannelsesparat
 • Indstillet til og have aflagt folkeskolens afgangsprøver (9. klasse) efter gældende regler
 • Skal have fulgt undervisningen i 2. fremmedsprog i mindst 2 år
 • Elever i 10. klasse skal aflægge prøve i
  • dansk
  • engelsk
  • matematik

Vurderer UU, at en ansøger ikke er uddannelsesparat, så anmoder UU gymnasiet om at foretage en ny vurdering af, hvorvidt ansøgeren er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser.

Inden du bliver optaget på et gymnasium, skal du træffe tre valg:

 • Du skal vælge mindst ét fremmedsprog ud over engelsk - på Nordfyns Gymnasium kan du vælge mellem tysk (fortsættersprog), fransk og spansk (begndersprog).
 • Du skal vælge et kunstnerisk fag, dvs. enten musik, mediefag, design og arkitektur eller billedkunst

Vælg gymnasium
Når du søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal du tilføje mindst to yderligere uddannelsesønsker. Langt de fleste bliver optaget på den skole, som de har søgt som 1. prioritet, men hvert år er det nødvendigt at flytte elever til en anden skole, end den de har ønsket. Det sker, for at gymnasiernes samlede ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

 

Ansøgning til gymnasiet

Hvis du går i 9. eller 10. klasse i år, så vejleder din skole og UU dig om ansøgningen.

Hvis du ikke går i skole i år, så kan ansøgningsskemaet til gymnasiet hentes på Optagelse.dk, og sendes
direkte til den ungdomsuddannelse, du søger optagelse på.

Ansøgningsfristen meddeles på skolerne.

Den endelige fordeling af ansøgere til de fynske gymnasier og hf-kurser foretages efter kriterier, der kan læses her.

 

Kalenderen ser således ud:

 • 1. marts. Ansøgningsfrist
 • Ultimo marts sendes kvitteringskrivelse til alle rettidige ansøgere til forældrenes e-boks.
 • Medio maj sendes meddelelse om, hvilket gymnasium man er optaget på.
 • Ultimo juni. De elever, der er blevet optaget på Nordfyns Gymnasium, får tilsendt information om skolestart og materiale om skolen.