Optagelse/ansøgning

For at have retskrav på optagelse til den almene (stx) studentereksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. 
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Flere informationer
Læs mere her

Se grafisk overblik over adgang til de treårige gymnasiale uddannelse (stx, hhx, htx) her

Inden du bliver optaget på et gymnasium, skal du træffe tre valg:

 • Du skal vælge mindst ét fremmedsprog ud over engelsk - på Nordfyns Gymnasium kan du vælge mellem tysk (fortsættersprog), fransk og spansk (begyndersprog).
 • Du skal vælge et kunstnerisk fag, dvs. enten musik, mediefag, design og arkitektur eller billedkunst
 • Vælg gymnasium 
  Når du søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal du tilføje mindst to yderligere uddannelsesønsker. Langt de fleste bliver optaget på den skole, som de har søgt som 1. prioritet, men hvert år er det nødvendigt at flytte elever til en anden skole, end den de har ønsket. Det sker, for at gymnasiernes samlede ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

  Den endelige fordeling af ansøgere til de fynske gymnasier og hf-kurser foretages efter kriterier, der kan læses her.

 

Ansøgning til gymnasiet

Hvis du går i 9. eller 10. klasse i år, så vejleder din skole og UU dig om ansøgningen.

Hvis du ikke går i skole i år, så kan ansøgningsskemaet til gymnasiet hentes på Optagelse.dk, og sendes
direkte til den ungdomsuddannelse, du søger optagelse på.

Kalenderen ser således ud:

1. marts.      Ansøgningsfrist
Ultimo marts    Sendes kvitteringskrivelse til alle rettidige ansøgere.
Primo maj   Sendes meddelelse om, hvilket gymnasium der er reserveret plads på.
Medio juni   
Når resultatet af folkeskolens afgangseksamen foreligger, sendes brev om
 • optagelse

eller

 • en indbydelse til

  • en vejledende samtale med gymnasiets rektor

eller til

  • en optagelsesprøve og -samtale.

Primo juli  
Sendes information om skolestart til de ansøgere, der er blevet optaget.

Al skriftlig kommunikation mellem Nordfyns Gymnasium og ansøgere omkring optagelse foregår via e-boks.