Brobygning- og introkursus

Kære brobygningselev

Vi glæder os til at se dig på Nordfyns Gymnasium.

Formålet med dit besøg er, at vi gerne vil give dig tilstrækkelig information om det almene gymnasium, så du, sammen med den øvrige vejledning, kan træffe et valg om ungdomsuddannelse.

Dit program er tilrettelagt som et flerdages forløb og indeholder introduktion og orientering (ved start og slut), timer med særligt tilrettelagt  undervisning samt observation i en gymnasieklasse.

Det følgende skema viser et eksempel på planen for de to dage. På de konkrete dage kan fagene være i en anden rækkefølge eller være udskiftet med andre fag.

 

    Dag 1   Dag 2
08.30-09.15   Introduktion   Spansk
09.20-10.05   Orientering om gymnasiet   Biologi
10.05-10.15   Pause   Pause
10.15-11.00   Tysk   Observation i en klasse
11.05-11.50   Matematik   Musik
11.50-12.15   Spisepause   Spisepause
12.15-13.00   Engelsk   Billedkunst
13.05-13.50   Fysik   Orientering
        Evaluering

Praktiske informationer

  • Mødetid: 1. modul begynder kl. 8.30. Undervisningen slutter kl. 13.50
  • Transport: Læs mere her! Du kan også se, hvor vi bor  og en plan over skolen.
  • Arbejdsformer: Møde forskellige undervisningsformer og fag i det almene gymnasium. Undervisningen er tilrettelagt efter niveauet i 9. klasse.
  • Kantinen: Er åben fra 8.00-13.00. Det er muligt at købe frokost mm.