Brobygning- og introkursus

Kære brobygningselev

Vi glæder os til at se dig på Nordfyns Gymnasium.

Formålet med dit besøg er, at vi gerne vil give dig tilstrækkelig information om det almene gymnasium, så du, sammen med den øvrige vejledning, kan træffe et valg om ungdomsuddannelse.

Dit program er tilrettelagt som et flerdages forløb og indeholder introduktion og orientering (ved start og slut), timer med særligt tilrettelagt  undervisning samt observation i en gymnasieklasse.

Hvis du skal i brobygning på Nordfyns Gymnasium kan du finde dit skema i skolens studieadministrative system Lectio.

Skema for:

Uge 45 2018 (mandag-fredag)

Uge 48 2018 (mandag-fredag)

Praktiske informationer.

  • Mødetid: 1. modul begynder kl. 8.30. Undervisningen slutter kl. 13.50
  • Transport: Læs mere her! Du kan også se, hvor vi bor  og en plan over skolen.
  • Arbejdsformer: Møde forskellige undervisningsformer og fag i det almene gymnasium. Undervisningen er tilrettelagt efter niveauet i 9. klasse.
  • Kantinen: Er åben fra 8.00-13.00. Det er muligt at købe frokost mm.