Lectio Vigtige datoer

Sprog

Om sprog

Når man lærer sprog, får man nøglen til en ny og større verden. Du får således værktøjerne til at rejse og arbejde uden for Danmark, samtidig med at du bliver klogere på dig selv og dit land.

Sproglige studieretninger

S1

Engelsk A - Fransk begynder A/ Spansk A - Tysk (fort) B
Se adgangskort*

S2

Engelsk A - Fransk begynder A/ Spansk A - Tysk (fort) C
Se adgangskort*

S3

Engelsk A - Fransk begynder A - Samfundsfag B
Se adgangskort*

S4

Engelsk A - Tysk (fort) A - Samfundsfag B

Se adgangskort*

* På adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til.

Vi arbejder i det daglige med sprogene på mange forskellige måder. Sprogfagene rummer foruden selve sproget også viden om fremmede landes samfundsforhold og litteratur. Undervisningen er baseret på en bred vifte af materialer. Du vil læse aviser, tidsskrifter, se nyheder, film og video, høre musik og fordybe dig i litteraturen. At lære sprog er ikke kun at terpe grammatik, da vi anvender mange forskellige kreative arbejdsformer for at indlære såvel sprog som viden om de samfundsmæssige og kulturelle særpræg. 

Her spiller internettet en stor rolle, idet korte udsendelser om dagens nyheder eller aktuelle emner kan inddrages i den daglige undervisning og eleverne kan  kommunikere med elever fra andre lande.

Undervejs bliver der rig mulighed for at afprøve de ny-erhvervede sproglige og interkulturelle kompetencer i praksis. På skolen har vi hvert år udvekslingselever, som har engelsk, tysk, spansk eller fransk som modersmål. Disse elever er guld værd for skolens elever, for med sådan en elev i en klasse kan man bruge fremmedsproget i det daglige, og eleverne udefra bringer ny viden om andre kulturer ind i klasserummet. Hvert skoleår bliver der også arrangeret sprogdage, hvor vi hele dagen arbejder med sproget på anderledes måder eller rejser ud og bruger sproget. 

Således er der tradition for en årlig sprogdag i fx Flensborg, hvor programmet tidligere blandt andet har indeholdt besøg på Flensborg Avis samt et filmprojekt i byen, hvor eleverne i grupper skulle fremstille en film om byen set med en teenagers øjne. For at løse opgaven skulle eleverne lave interviews med byens indbyggere, samle informationer fra eksempelvis turistbureauet, lytte til tysk musik og smage tysk mad. Sådan en sprogdag bevirker, at sproget kommer helt ind under huden.

På skolen har vi ligeledes af og til besøg af gæsteforelæsere til forskellige fællesarrangementer. Ud over studieturen, hvor du kan sætte dine sprogkundskaber på prøve, har du også mulighed for at komme på udveksling til f.eks. Tyskland, England eller Japan, hvor du sammen med klassen eller alene kan opleve livet i et andet land på tætteste hold, når du indkvarteres hos lokale familier. I Andalusien kan du komme på sprogskole og lære spansk blandt spaniere.

Sprog læres bedst i denne kombination af teori og praksis, her bliver du klar til at begå dig i den internationale verden.

Læs om vores andre studieretninger

Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab