Læse/skrive-vejledning

Nordfyns symbol

Om læse/skrivevejledning

Hvis du oplever, at du ikke er en trænet læser, kan det være, at gode råd og enkle teknikker kan speede læsetempoet, læsekvaliteten og dermed også læselysten op.

Derfor møder alle 1.g-elever deres læsevejleder som en del af introduktionen i grundforløbet. De nye elever vil få præsenteret læseteknik og læsestrategi – og læsevejlederen vil også tage hul på, hvad faglig læsning er. Den faglige læsning bliver der fulgt op på i de forskellige fag af faglærerne.

1.g´erne vil desuden blive screenet i starten af skoleåret. Screeningen tester for forskellige former for stavevanskeligheder, læsehastighed, læseforståelse og ordkendskab. Elever, der viser sig at have større udfordringer på det her felt, tilbydes en læsesamtale, hvor vi snakker om, hvad der kan afhjælpe elevens udfordringer i læsning, stavning eller evt. begge dele. Læsevejlederen kan også hjælpe i tilfælde af skrivevanskeligheder.

Med jævne mellemrum tilbyder skolen også elever en ekstra screening, hvis der er mistanke om ordblindhed og behov for forlænget tid til eksamen.

Når elever i gymnasiet af og til møder læse-stavevanskeligheder, skyldes det ofte ikke ordblindhed, men snarere usikker afkodning af teksten og koncentrationsbesvær. De fleste læser/afkoder egentlig fint, men er ikke vant til at læse for at lære – altså læse sværere stof. Det skal der arbejdes med at lære, og meget bliver hurtigt bedre i en hverdag, hvor der læses meget. Er det ikke nok, kan læse/skrivevejledning hjælpe. Lidt startvanskeligheder i gymnasiet kan også skyldes, at eleven ikke har så stort et ordkendskab. Derfor hjælper læsevejlederen også nogle gange elever med lektielæsning.

Når elever har meget store vanskeligheder som ordblindhed eller andre handicaps, kan der via studievejledningen søges SPS-støtte (socialpædagogisk støtte), fx it-rygsæk, støtte til brug af staveprogrammer, digitale ordbøger, støttetimer osv.

Send en besked