Biblioteket

Nordfyns symbol

Om bibliotek

Nordfyns Gymnasiums Biblioteket er på skoledage åbent fra kl. 8.00 til kl. 15.45, og i hele dette tidsrum er bibliotekar Bjarne Skibbild Christensen til stede.

Kort efter skolestart bliver 1g-eleverne registreret som lånere.

Biblioteket råder over bærbare computere, som er til udlån.

I løbet af gymnasietiden får alle klasser cirka femten timers undervisning i informationssøgning. Første gang er efter ca. en måned, hvor der samtidig orienteres om praktiske forhold vedrørende brug af biblioteket. Hensigten er at lægge fundamentet til, at alle elever kan honorere de informationssøgningsmæssige udfordringer, de møder i løbet af gymnasiet og i tiden derefter.

Der er mulighed for at få individuel assistance på biblioteket, hvilket især er meget brugt ved de store obligatoriske opgaver og projekter.

Send en besked