Frivillige aktiviteter

Nordfyns symbol

Aktiviteter efter skoletid

Vi tilbyder forskellige frivillige aktiviteter fx. frisport, musik, billedkunst, design og arkitektur samt IT/innovation.

Der er mange kroge i huset, hvor man kan samle sig og dyrke sine interesser, spille bordfodbold og bordtennis samt skak eller andre brætspil – eller deltage i lektielæsningsgrupper.

Frisport​​

I frisport tilbyder vi mange forskellige aktiviteter fordelt hen over året. Mange af aktiviteterne bruges som optakt til deltagelse i de landsdækkende turneringer for gymnasier i bl.a. fodbold, ultimate, håndbold, badminton og futsal, hvor Nordfyns Gymnasium har opnået gode resultater. De to bordfodboldborde, der er opstillet i kantinen, er præmier fra DM-stævnerne i futsal.

Andre aktiviteter i frisport bruges frem mod interne turneringer på skolen f.eks. traditionen med julevolleyturnering, hvor lærerhold også plejer at blande sig.
Frisport finder primært sted torsdag i 4. modul, men hold øje med skemaet og beskeder i Lectio. Alle er velkomne, og vi er meget åbne overfor nye aktivitetsforslag.

Musik

På Nordfyns Gymnasium er der stor interesse for at dyrke musik både i og uden for skoletiden. Ud over vores musikhold har vi kor og orkester under ledelse af musiklærerne samt mulighed for, at mindre musikgrupper/bands, styret af eleverne selv, kan øve i skolens musikhus.

Vi udbyder også forskellige små musikkurser i løbet af året som fx lejrbålsguitar eller klaver-akkorder. Udbuddet af kurserne varierer fra år til år.

Skolens musik udgør en væsentlig del af den daglige dag på Nordfyns Gymnasium, hvor der både er musik til morgensamlinger, juleafslutning etc.

Derudover er den årlige forårskoncert i forbindelse med vores kulturaften et vigtigt udstillingsvindue, hvor alle klasser, der har musikundervisning, optræder, og hvor kor, orkester og diverse grupper og solister har lejlighed til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af året.

Udenfor skolen deltager vi i julekoncerter i nordfynske kirker, hvor vi synger julen ind. Ligesom vi over et par dage i januar tager på en lille turné på de omkringliggende skoler.

Korets øvetid: torsdag kl. 14.00-16.00

Orkestrets øvetid: torsdag kl. 14.00-16.00

Billedkunst samt design og arkitektur

Torsdag eftermiddag afholdes frivillig billedkunst samt design og artitektur. Tilbuddet gælder alle, og du bestemmer selv, hvad du vil arbejde med. Materialer bliver stillet gratis til rådighed, og er der brug for hjælp, er der også en lærer, som man kan spørge om råd og vejledning. 

Nogle elever kommer  for at gøre ekstra meget ud af en opgave, der er stillet i timerne, mens andre arbejder med noget, som de selv finder på.

IT og innovation

Har du en lille innovatør, it-nørd eller iværksætter gemt i maven, og har du lyst til at arbejde med produktudvikling og konkrete problemstillinger enten fra din hverdag eller i forbindelse med konkurrencer, så er dette hold lige noget for dig. Igen i 2022/23 udbydes der nemlig dette frivillige tilbud, hvor metoderne fra fagene informatik og innovation danner grundlag for arbejdsprocesserne på holdet.

På Nordfyns Gymnasium samarbejder vi med mange forskellige virksomheder, organisationer og undervisnings- og forskningsinstitutioner, som kan blive inddraget i forløbet. Der er sikkert også nogle, der kan hjælpe dig til at udvikle din ide/dit projekt!!

For at høre om eksempler på iværksætteri kontakt Lars Trampedach

Send en besked