Elevrådet

Nordfyns symbol

Om elevrådet

Elevrådet består af to elever fra hver klasse, disse repræsenterer således den pågældende klasse, som de kommer fra. Elevrådet er til for at varetage Nordfyns Gymnasiums elevers interesser. Elevrådet kæmper derfor for elevernes ønsker og ideer og ønsker i samarbejde med elever og ledelse at skabe et skolemiljø i verdensklasse.

Desuden higer elevrådet efter, igennem dets arbejde, at opfodre gymnasiets elever til aktivt at tage del i demokratiet, som det danske samfund bygger på. Dette betyder også, at elevrådet i høj grad er afhængige af elevernes engagement og deltagelse i arbejdet med at sikre, at Nordfyns Gymnasium forbliver et FANTASTISK SJOVT OG LÆRERIGT GYMNASIUM.

Gør en forskel

Under elevrådet er der en række udvalg. Heriblandt et Debat-udvalg, som sørger for at arrangere politiske og videnskabelige debatter på skolen, for igen at udvikle elevernes forhold til demokratiet. Et andet eksempel er Kunst- og biblioteksudvalget, som arbejder med gymnasiets udsmykning og hjælper vores hyggelige bibliotekar, Bjarne, med at pynte op til jul. Desuden er elevrådet en del af den nationale organisation DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Gennem DGS skabes et fællesskab mellem gymnasieelever i hele Danmark. Vi på Nordfyns Gymnasium er medlem af Region Fyn, men bl.a. ved generalforsamlingen samles gymnasieelever fra hele landet.

Som medlem af elevrådet er der altså rig mulighed for at gøre en forskel og engagere sig i gymnasiets liv. Uanset om man er kreativ, politisk interesseret eller bare ønsker at få indflydelse på alt fra rengøringsregler og temperaturen i lokalerne til fremtidige projekter i samarbejde med ledelsen. 

Repræsenter dine medstuderende

Man får den ære at repræsentere sine medstuderende samtidig med, at man selv får et indblik i gymnasiets foretagender. Ikke at forglemme møder man en masse dejlige mennesker og får mulighed for at udveksle meninger og diskutere aktuelle små som store problemer med elever fra alle årgange og fra alle studieretninger.

Elevrådsformand: Jacob Hollingdal, 3.d mail: jacobhollingdal@gmail.com
Næstformand: Freja Nørgaard, 3.f mail: freja.vang.noergaard@gmail.com 

Elevrådet har sin egen side på  facebook, besøg den her!

Send en besked