Elevrådet

Nordfyns symbol

Om elevrådet

Elevrådet består af to elever fra hver klasse, disse repræsenterer således den pågældende klasse, som de kommer fra. Elevrådet arbejder med at varetage elevernes interesser, hvilket indebærer, at elevrådet fungerer som et talerør for eleverne, et talerør, som har til opgave at formidle elevernes ønsker og værdier både til ledelsen og i andre sammenhænge. Sammen med eleverne og ledelsen arbejder elevrådet på at skabe og bibeholde et skolemiljø i verdensklasse.

Herudover er elevrådet også en garant for demokrati på gymnasiet, således opfordre det til, at eleverne tager aktivt del i elevdemokratiet såvel som demokratiet andre steder i samfundet.

Gør en forskel

Under elevrådet er der en række udvalg. Heriblandt et Debat-udvalg, som sørger for at arrangere politiske og videnskabelige debatter på skolen, for igen at udvikle elevernes forhold til demokratiet.

Desuden er elevrådet en del af den nationale organisation DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Gennem DGS skabes et fællesskab mellem gymnasieelever i hele Danmark. 

Elevrådet er repræsenteret i skolens Fællesudvalg sammen med lærerrepræsentanter, ledende pedel og repræsentanter fra skolens ledelse.

Elever fra elevrådet deltager bl.a. i SoMe-udvalget. SoMe-udvalget er ansvarlig for generel administration af Nordfyns Gymnasiums Instagram-profil, nordfyns.gymnasium.

Instagram-profil har til hensigt at udbrede kendskabet til Nordfyns Gymnasium fra et elevperspektiv og henvender sig til mulige elever kommende elever, nuværende elever, tidligere elever og alle, der måtte have interesse i Nordfyns Gymnasium. I alle opslag bruges hashtagget #ng.

Som medlem af elevrådet er der altså rig mulighed for at gøre en forskel og engagere sig i gymnasiets liv. Uanset om man er kreativ, politisk interesseret eller bare ønsker at få indflydelse på alt fra rengøringsregler og temperaturen i lokalerne til fremtidige projekter i samarbejde med ledelsen.

Repræsenter dine medstuderende

Man får den ære at repræsentere sine medstuderende samtidig med, at man selv får et indblik i gymnasiets foretagender. Ikke at forglemme møder man en masse dejlige mennesker og får mulighed for at udveksle meninger og diskutere aktuelle små som store problemer med elever fra alle årgange og fra alle studieretninger.

Elevrådsformand: Helene Herløv Madsen 3.b
Næstformand: Aleena Arshad 3.b

SoMe udvalget består af følgende elever: Laura Kaltoft Nielsen 3.b, Lucas Steen Nielsen 3.b, Julie Sundstrup 2.e, Frederikke Keld 2.e, Matilde Julius Drengsgaard 1.d og Tess Andersen 1.d.

Send en besked