Lectio Vigtige datoer

Samfundsvidenskab

Om samfundsvidenskab

Samfundsfaglige studieretninger henvender sig til dig, der har interesse i samfund, økonomi og politik i en globaliseret og ofte kompleks verden.

Du lærer at se nuanceret på dine omgivelser, stille undrende spørgsmål og finde svar herpå. Det kunne f.eks. være:

Samfundsvidenskabelige studieretninger

SA1

Samfundsfag A - Matematik A
Se adgangskort*

SA2

Samfundsfag A - Engelsk A
Se adgangskort*

* På adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til.

Den indsigt, du opnår, vil hjælpe dig til en nuanceret forståelse for dine omgivelser og en evne til at agere i en verden, der kommer tættere og tættere på, men ikke altid bliver nemmere at forstå.

Vi arbejder med vidt forskellige tilgange afhængig af, om vi beskæftiger os med økonomi, vækst og bæredygtighed, med unges identitet og sociale mediers betydning, med politiske systemer og deres magtforhold eller med internationale relationer og konflikter. Men fælles er det, at du vil få indblik i og forståelse af politiske og økonomiske forhold både lokalt, nationalt og globalt. Du vil lære at behandle meget forskelligt materiale som tekst, medier, billeder og statistik sigtende på en forståelse og vurdering af samfundsfaglige problemstillinger. Du vil lære at stille spørgsmål til de opfattelser af samfundet, som umiddelbart virker naturlige og indlysende.

På de samfundsvidenskabelige studieretninger indgår matematik på mindst B-niveau, da du skal bruge nogle af dine matematikkundskaber i forbindelse med f.eks. skriftlige samfundsfagsopgaver.

Vi forsøger at trække virkeligheden med ind i klasseværelset -eller klassen med ud i virkeligheden. Det kan være gennem besøg på politiske og statslige institutioner, retssale, mediehuse, virksomheder eller ved at invitere gæster til debat. Vi indsamler data gennem interviews og spørgeskemaer og får på den måde kendskab til den verden, der omgiver os.

På de samfundsvidenskabelige studieretninger indgår matematik på mindst B-niveau, da du skal bruge nogle af dine matematikkundskaber i forbindelse med f.eks. skriftlige samfundsfagsopgaver.

Vi forsøger at trække virkeligheden med ind i klasseværelset -eller klassen med ud i virkeligheden. Det kan være gennem besøg på politiske og statslige institutioner, retssale, mediehuse, virksomheder eller ved at invitere gæster til debat. Vi indsamler data gennem interviews og spørgeskemaer og får på den måde kendskab til den verden, der omgiver os.

Læs om vores andre studieretninger

Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab