Lectio Vigtige datoer

Optagelse/ansøgning

Hvor langt er vi fra Odense N og NV?

KUN 25MIN

Hvornår møder vi?

Vi møder først

8:30

Adgangskrav til uddannelserne til studentereksamen

Retskrav på optagelse til almen (stx) studentereksamen
For at have retskrav på optagelse til almen (stx) studentereksamen i op til to år efter afslutningen af 9. klasse skal du:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

 

Hvis du ikke har retskrav efter 9. klasse, skal du for få retskrav på optagelse til almen (stx) studentereksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse
 • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

 

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Generel information om indholdet og tilrettelæggelsen af den obligatoriske prøve.

Læs mere om ansøgningsprocessen og adgangskrav på UddannelsesGuiden.

Se Bekendtgørelse om ansøgning, elevfordeling og optagelse på de gymnasiale uddannelser (BEK nr 49 af 12/01/2024).

Ansøgning til gymnasiet

Du skal søge om optagelse via Optagelse.dk. Hvis du går i 9. eller 10. klasse i år, så vejleder din skole og UU dig om ansøgningen. 

Al skriftlig kommunikation mellem Nordfyns Gymnasium og ansøgere omkring optagelse foregår via Digital Post.

For yderligere oplysninger om optagelse og fordeling se gymfyn.dk

Inden du sender ansøgning
Inden du bliver optaget på et gymnasium, skal du træffe tre valg:

 • Du skal vælge mindst ét fremmedsprog ud over engelsk – på Nordfyns Gymnasium kan du vælge mellem tysk (fortsættersprog), fransk og spansk (begyndersprog).
 • Du skal vælge et kunstnerisk fag, dvs. enten musik, mediefag, design og arkitektur eller billedkunst.
 • Vælg gymnasium:
  Når du søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal du tilføje mindst to yderligere uddannelsesønsker. Langt de fleste bliver optaget på den skole, som de har søgt som 1. prioritet, men hvert år er det nødvendigt at flytte elever til en anden skole, end den de har ønsket. Det sker, for at gymnasiernes samlede ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

Kalenderen ser således ud i 2024:

1. marts

Ansøgningsfrist

Senest 8. majDu får brev fra os, hvis der er reserveret plads til dig på NG.
Ultimo juni 

Når resultater fra folkeskolens afgangseksamen foreligger, sender NG brev til elever, som ikke opfylder adgangskravene: 

 • en indbydelse til
  • en vejledende samtale med gymnasiets rektor
   eller til
  • en optagelsesprøve og –samtale
Primo juliSender NG information om skolestart til de ansøgere, der er blevet optaget.

Ansøgning til gymnasiet

Du skal søge om optagelse via Optagelse.dk. Hvis du går i 9. eller 10. klasse i år, så vejleder din skole og UU dig om ansøgningen. 

Al skriftlig kommunikation mellem Nordfyns Gymnasium og ansøgere omkring optagelse foregår via Digital Post.

For yderligere oplysninger om optagelse og fordeling se gymfyn.dk

Inden du sender ansøgning
Inden du bliver optaget på et gymnasium, skal du træffe tre valg:

 • Du skal vælge mindst ét fremmedsprog ud over engelsk – på Nordfyns Gymnasium kan du vælge mellem tysk (fortsættersprog), fransk og spansk (begyndersprog).
 • Du skal vælge et kunstnerisk fag, dvs. enten musik, mediefag, design og arkitektur eller billedkunst.
 • Vælg gymnasium:
  Når du søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal du tilføje mindst to yderligere uddannelsesønsker. Langt de fleste bliver optaget på den skole, som de har søgt som 1. prioritet, men hvert år er det nødvendigt at flytte elever til en anden skole, end den de har ønsket. Det sker, for at gymnasiernes samlede ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

Kalenderen ser således ud i 2024:

1. marts

Ansøgningsfrist

Senest 8. majDu får brev fra os, hvis der er reserveret plads til dig på NG.
Ultimo juni 

Når resultater fra folkeskolens afgangseksamen foreligger, sender NG brev til elever, som ikke opfylder adgangskravene: 

 • en indbydelse til
  • en vejledende samtale med gymnasiets rektor
   eller til
  • en optagelsesprøve og –samtale
Primo juliSender NG information om skolestart til de ansøgere, der er blevet optaget.