Nøgletal

 

Børne- og undervisningsministeriet - udgiver løbende statistikker om gymnasieskolerne i Danmark.

Herunder er linket til de sider, vi ifgl. Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v er forpligtet til.

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid, overgang til uddannelse samt karakterer for STX på Nordfyns Gymnasium finder du på Uddannelsesstatistik.dk
Vælg STX og Nordfyns Gymnasium.

DSC_0030 Nøgletal2020.jpg