Nøgletal

 

UVM - Undervisningsministeriet - udgiver løbende statistikker om gymnasieskolerne i Danmark.

Herunder er linket til de sider, vi ifgl. Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v er forpligtet til.

 

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Heri slås det fast, at omfanget ikke kan overstige kr. 2.500.

 

Karakterer (link til Undervisningsministeriet). Obs! at man kan vælge år og niveau og derefter klikke på "Vis rapport".

Studietid og fuldførelsesprocent på Nordfyns Gymnasium (link til UVM)

Elevtal og fuldførelsesprocenter fordelt på gymnasial uddannelse (link til UVM)

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent (link til UVM)

Socioøkonomisk reference (Obs! i højre side indtastes parametrene)

 

Fraværsprocenter

 
1.g
2.g
3.g
Samlet
2016-17
6,92
8,07
10,18
9,1
2017-18
6,99
9,65
10,20
9,6
2018-19 per 11.12.2018      
5,40
6,90
7,93
7,0

 

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Værdigrundlag/pædagogisk udgangspunkt (praksis og indsatsområder)

 

DSC_0013 Nøgletalfoto 2017-18.jpg