Nordfyns Gymnasiums Venner

Nordfyns Gymnasiums Venner (NGV) har eksisteret siden 1989. Formålet er at tilvejebringe økonomiske midler til at støtte aktiviteter til gavn for Nordfyns Gymnasiums elever. Forældre, nuværende elever og tidligere elever opfordres til at melde sig ind i foreningen. Kontingentet er 100 kr. for 3 års medlemskab per person. 

NGV vil via de indbetalte kontingenter forsøge at imødekomme en række ansøgninger i årets løb. Foreningen støtter fx. efter behov enkeltelever i forbindelse med betaling af studierejser og forskellige af skolens udvekslingsarrangementer, hvor gymnasiet har besøg af elever fra andre lande. Endvidere har NGV også tidligere støttet udsmykning på skolen, elevdeltagelse i eksterne idrætsarrangementer og indkøb af præmier til gymnasiets idrætsdag.

NGV arrangerer også fest for skolens gamle elever. 
Facebook er gruppen "Nordfyns Gymnasium. For gamle elever og lærere!" oprettet og her vil næste fest og andre begivenheder blive annonceret. Det er en god ide, hvis du melder dig til denne gruppe. 

 

Gammel elev fest
Lørdag den 30. oktober 2021 afholder gymnasiet stor fest for ”gamle” elever - samt

tidligere og nuværende lærere

 

(Obs! Der er kun adgang for tidligere elever/lærere på NG)

Ønsker du at blive medlem af NGV og dermed støtte vores arbejde skal du blot indsætte 100 kr. på foreningens konto (Reg. nr: 1551   kontonr.: 6164307) og derefter sende dit navn til kasser Henrik Thistrup (ht(at)nordfyns-gym.dk)

 

Foreningens formand er Torben Larsen. Kasserer er Henrik Thistrup.

 

NGV-logo.jpg