Lovpligtige oplysningerTilføjet den 1 december 2014 09:54

Alle gymnasier har pligt il at formidle en række oplysninger om uddannelsen. Herunder er disse systematisk ordnet, så det er nemt at finde oplysningerne og sammenligne dem med andre skoler.

Fællesdel  

1. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 
Aktuelle uddannelseruddannelsesmålfagudbud og læseplaner
Aktuelt værdigrundlag
 
Pædagogisk udgangspunkt og praksis  
Indsatsområder  
Karaktergivning  
Fuldførelsestid og fuldførelses­frekvens  
Overgangs­frekvens til anden uddannelse  
Overgangs­frekvens til beskæftigelse  
Centrale databaser  
Aktuelle evalueringer  
   

2. Administration

 
Vedtægter  
Bestyrelsesreferater  
Bestyrelses­medlemmer  
Resultatlønskontrakter  
Undervisningsmiljøvurdering  
Elevråd  
Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud  
   
Specielt for stx  
Uddannelsesudbud  
Studieretninger  
Valgfag  
Adgangskrav til videregående uddannelse  
Uddannelsesmål   
Studieplaner   
Optagelse  
Individuel kompetencevurdering   
Deltagerbetaling   
Prøver og eksamen  
Studie- og ordensregler   
Fastholdelsesstrategi   
Kvalitetsudviklingssystem  
Nøgletal   
Fagudbud   
Fagelementer   
Fagpakker   
Studieplaner  
Studiebøger   
Gymnasial supplering