Faglighed og fællesskab

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på faglig fordybelse og tæt kontakt mellem elever og personale. Omgangsform er præget af åbenhed, tillid og tolerance, med plads til den enkelte og til forskellige holdninger. Eleverne har medbestemmelse og indflydelse på deres egen dagligdag på skolen, og derigennem styrkes deres evne til at deltage i et fagligt og forpligtende fællesskab.