Optagelse i STX fra august 2019 på NGTilføjet den 20 marts 2019 07:24

Vi har udsendt kvitteringsskrivelser i starten af denne uge, hvor vi bekræfter, at vi har modtaget elevens ansøgning i Optagelse.dk.

I brevet kan du se, om du skal forvente at skulle til optagelsesprøve.

Nordfyns Gymnasium har plads til alle ansøgere, derfor kan du forvente at få tilbudt en reservation hos os, hvis du har søgt om optagelse hos os. I slutningen af april sender vi besked om, hvilken skole der har reserveret plads til dig.

Du kan her se nærmere om kravene til optagelse. Vi skal især gøre dig opmærksom på, at det er vigtigt, at du deltager i alle bundne og udtrukne prøver til 9. eller 10. klasses afgangseksamen.

Besked om optagelse

Den endelige besked om optagelse på uddannelsen vil du modtage, når resultatet af folkeskolens afgangseksamen og en eventuel optagelsesprøve foreligger, dog senest i uge 27.

Alle breve som elektronisk post

Du skal være opmærksom på, at alle breve vedr. din optagelse bliver sendt som elektronisk post til din personlige e-boks.

Du kan se planen for hele optagelsesforløbet på de fynske gymnasiers hjemmeside.