Grønt gymnasiumTilføjet den 16 august 2016 07:47

Nordfyns Gymnasium har fået tildelt Det grønne Flag, og for at markere det, kommer borgmester Morten Andersen og hejser det fredag den 19. august kl. 10. 

Skolen og dens elever er blevet tildelt dette flag for at have arbejdet med miljø og bæredygtighed efter på elevinitiativ at være blevet tilmeldt programmet Grønt Flag Grøn Gymnasieskole under Friluftsrådet i skoleåret 15-16. Det grønne flag er et certifikat for skoler, der arbejder for større bæredygtighed i forbrug og livsstil ved at dyrke dette tema i undervisningen og gennem reelle handlinger.

Der er opstillet en række nationale kriterier, som gymnasierne skal leve op til for at gøre sig fortjent til at kunne flage med det grønne flag. Der skal på gymnasiet oprettes et særligt miljøråd med deltagelse af elever og personale, der skal formuleres en miljøvision for gymnasiet, og i slutningen af året skal miljørådet foretage en miljørevision og indsende en rapport om årets arbejde til Friluftsrådet. I løbet af skoleåret har gymnasiet desuden afholdt en temadag om bæredygtighed, miljørådet har fået rådgivning af en energivejleder fra organisationen Ung Energi, og der er blevet gennemført energibesparende tiltag på skolen såsom udskiftning af lyskilder til LED-belysning. Miljørådet har desuden foretaget de først skridt mod bedre affaldssortering på skolen, hvilket vil blive et af dets fokusområder i skoleåret 2016-17, hvor Nordfyns Gymnasium igen er tilmeldt programmet Grønt Flag Grøn Gymnasieskole.