STX gymnasiets opbygning

Nordfyns symbol

STX uddannelsen

Det treårige gymnasieforløb indledes med et grundforløb på tre måneder. Derefter påbegyndes studieretningsforløbet.

 • Hovedstruktur
 • Grundforløb
 • Studieretningsforløb
 • Obligatoriske fag
 • Valgfag

Det treårige gymnasieforløb består af et grundforløb på tre måneder. Dette danner grundlag for elevens valg af studieretning, som tidligst kan finde sted i anden uge af oktober måned.

Når man søger optagelse på gymnasiet, skal man foretage følgende 2 valg:

 • kunstnerisk fag, dvs. enten musik, mediefag, design og arkitektur eller billedkunst
 • 2. fremmedsprog, dvs. enten 2-årigt fortsættersprog (tysk) eller 3-årigt begyndersprog (fransk eller spansk)
 
Hovedstruktur
2 3/4 år
Studieretning 1

f.eks. en sproglig/humanistisk retning
Studieretning 2

f.eks. en naturvidenskabelig retning
Studieretning 3

f.eks. en samfundsfaglig retning
Studieretning 4

f.eks. en kunstnerisk retning
1/4 år
Grundforløb

Grundforløbet på ca. tre måneder består af:

 • Almen sprogforståelse (engelsk, 2. fremmedsprog, latin og dansk)
 • Naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik, kemi og naturgeografi)
 • Obligatoriske fag

I begyndelsen af skoleåret og september/oktober inviteres forældre og elever til orienteringsmøder.
Det første møde drejer sig om skolestart og grundforløbets begyndelse, og det andet om valg af studieretninger.

Datoer:

 • Forældremøder:
  1g1 torsdag den 13. august 2020 kl. 17.00-18.30
  1g2 torsdag den 13. august 2020 kl. 17.45-19.15
  1g3 mandag den 17. august 2020 kl. 17.00-18.30
  1g4 mandag den 17. august 2020 kl. 17.45-19.15
  1g5 tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.00-18.30
 • Orientering om studieretninger i uge 39
 • Forældremøde tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00
 • Det endelige valg af studieretning skal ske senest den 6. oktober 2020
 • Dialog med eleverne i uge 41
 • Start i studieretningsklasser torsdag den 9. november 2020
Grundforløb
Introduktion
Screening i sprog og matematik
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Dansk
Engelsk
Historie
Idræt
Kunstnerisk fag
Matematik
Samfundsfag
Introduktion til studieretningsfag
Orientering om og valg af studieretning

En studieretning består af

Fagene kan læses på flere niveauer: A, B og C.
Sædvanligvis opnår man C-niveau, når man har læst det i 1 år, B-niveau efter 2 år og A-niveauet, når man har haft faget i 3 år.

Se eksempler på, hvordan sproglige, kunstneriske, naturvidenskabelige og samfundsfaglige studieretninger over alle 3 år kan se ud i Orienteringspjecen.

Obligatoriske fag
FAG
MINDSTE NIVEAU
Dansk


A niveau

Historie
Engelsk
B-niveau
Matematik*
Naturvidenskabsfag*
2. fremmedsprog*
Fysik
C-niveau
Idræt
Kunstnerisk fag
Naturvidenskabelige fag (mindst 2)
Oldtidskundskab
Religion
Samfundsfag

*Kan være på C-niveau i nogle studieretninger med 3 eller flere sprog.

Elevernes valg af valgfag finder normalt sted i løbet af januar forud for det kommende skoleår. Herved vil eleverne som udgangspunkt vælge valgfag for et år ad gangen.

Valgfag
FAG
C-niv
B-niv
A-niv
Billedkunst
+
+
Biologi
+
+
Design og arkitektur
+
+
Engelsk
+
Filosofi
+
Fysik
+
+
Idræt
+
Informatik
+
+
Innovation
+
Kemi
+
+
+
Latin
+
+
Matematik
+
+
Mediefag
+
+
Musik
+
+
Naturgeografi
+
+
Psykologi
+
Religion
+
Samfundsfag
+
+
Tysk forsætter
+

Send en besked