Sprog

Nordfyns symbol

Om sprog

Når man lærer sprog, får man nøglen til en ny og større verden. Du får  således værktøjerne til at rejse og arbejde uden for Danmark, samtidig med at du bliver klogere på dig selv og dit land.

Klik nedenfor og se skemaet over hele studieforløbet:

Vi arbejder i det daglige med sprogene på mange forskellige måder. Sprogfagene rummer foruden selve sproget også viden om fremmede landes samfundsforhold og litteratur. Undervisningen er baseret på en bred vifte af materialer. Du vil læse aviser, tidsskrifter, se nyheder, film og video, høre musik og fordybe dig i litteraturen. At lære sprog er ikke kun at terpe grammatik, da vi anvender mange forskellige kreative arbejdsformer for at indlære såvel sprog som viden om de samfundsmæssige og kulturelle særpræg. 

Her spiller internettet en stor rolle, idet korte udsendelser om dagens nyheder eller aktuelle emner kan inddrages i den daglige undervisning og eleverne kan  kommunikere med elever fra andre lande.

Undervejs bliver der rig mulighed for at afprøve de ny-erhvervede sproglige og interkulturelle kompetencer i praksis. På skolen har vi hvert år udvekslingselever, som har engelsk, tysk, spansk eller fransk som modersmål. Disse elever er guld værd for skolens elever, for med sådan en elev i en klasse kan man bruge fremmedsproget i det daglige, og eleverne udefra bringer ny viden om andre kulturer ind i klasserummet. Hvert skoleår bliver der også arrangeret sprogdage, hvor vi hele dagen arbejder med sproget på anderledes måder eller rejser ud og bruger sproget. 

Således er der tradition for en årlig sprogdag i fx Flensborg, hvor programmet tidligere blandt andet har indeholdt besøg på Flensborg Avis samt et filmprojekt i byen, hvor eleverne i grupper skulle fremstille en film om byen set med en teenagers øjne. For at løse opgaven skulle eleverne lave interviews med byens indbyggere, samle informationer fra eksempelvis turistbureauet, lytte til tysk musik og smage tysk mad. Sådan en sprogdag bevirker, at sproget kommer helt ind under huden.

På skolen har vi ligeledes af og til besøg af gæsteforelæsere til forskellige fællesarrangementer. Ud over studieturen, hvor du kan sætte dine sprogkundskaber på prøve, har du også mulighed for at komme på udveksling til f.eks. Tyskland, England eller Japan, hvor du sammen med klassen eller alene kan opleve livet i et andet land på tætteste hold, når du indkvarteres hos lokale familier. I Andalusien kan du komme på sprogskole og lære spansk blandt spaniere.

Sprog læres bedst i denne kombination af teori og praksis, her bliver du klar til at begå dig i den internationale verden.

Engelsk A - Fransk begynder A/Spansk A - Tysk fortsætter B
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Matematik
Matematik C
Samfundsfag
Samfundsfag C
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi C
Fysik C
Naturvidenskab fag C
Engelsk
Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A
Fransk beg. A/Spansk A
Fransk beg. A/Spansk A
Fransk beg. A/Spansk A
Tysk (fort) B
Tysk (fort) B
Valg C
Valg B (C->B) (mindst)
Valg B (C->B) (mindst)
Studieretningsprojekt

I denne studieretning har eleverne matematik C og tre naturvidenskabelige fag på C-niveau.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). Vi har som standard valgt Spansk A.

Engelsk A - Fransk begynder A/Spansk A - Tysk fortsætter C
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Matematik
Matematik B
Matematik B
Samfundsfag
Samfundsfag C
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi C
Fysik C
Naturvidenskab fag C
Engelsk
Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A
Fransk beg. A/Spansk A
Fransk beg. A/Spansk A
Fransk beg. A/Spansk A
Tysk (fort) C
Valg C
Valg B (C->B) (mindst)
Valg B (C->B) (mindst)
Studieretningsprojekt

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). Vi har som standard valgt Spansk A.

Engelsk A - Fransk begynder A - Samfundsfag B
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Matematik
Matematik B
Matematik B
Samfundsfag
Samfundsfag B
Samfundsfag B
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi C
Fysik C
Naturvidenskab fag C
Engelsk
Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A
Fransk begynder A
Fransk begynder A
Fransk begynder A
Samfundsfag
Samfundsfag B
Samfundsfag B
Valg C
Valg C
Valg B (Naturvidenskab)
Studieretningsprojekt

I denne studieretning skal eleverne afslutte et af de naturvidenskabelige fag på B-niveau.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). 

Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samfundsfag B
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Matematik
Matematik B
Matematik B
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabelig grundforløb
Biologi C
Fysik C
Naturvidenskab fag C
Engelsk
Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A
Tysk fortsætter A
Tysk fortsætter A
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B
Samfundsfag B
Valg C
Valg C
Valg B (Naturvidenskab)
Studieretningsprojekt

I denne studieretning skal eleverne afslutte et af de naturvidenskabelige fag på B-niveau. 

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). 

Send en besked