Samfundsfag

Nordfyns symbol

Om samfundsfag

Samfundsfaglige studieretninger henvender sig til dig, der har interesse i samfund, økonomi og politik i en globaliseret og ofte kompleks verden.

Du lærer at se nuanceret på dine omgivelser, stille undrende spørgsmål og finde svar herpå. Det kunne f.eks. være:

  • Hvordan påvirker Coronaen den danske økonomi?
  • Hvorfor føler så mange unge sig stressede og pressede i dag?
  • Hvordan påvirker valget af Joe Biden den amerikanske udenrigspolitik?
  • Hvorfor kan det ikke lykkes EU at finde en fælles løsning på flygtninge- og migrantstrømmene?
  • Hvordan vil regeringen løse klimaudfordringerne, og kan de få opbakning til deres politik?

Klik nedenfor og se skemaet over hele studieforløbet:

Den indsigt, du opnår, vil hjælpe dig til en nuanceret forståelse for dine omgivelser og en evne til at agere i en verden, der kommer tættere og tættere på, men ikke altid bliver nemmere at forstå.

Vi arbejder med vidt forskellige tilgange afhængig af, om vi beskæftiger os med økonomi, vækst og bæredygtighed, med unges identitet og sociale mediers betydning, med politiske systemer og deres magtforhold eller med internationale relationer og konflikter. Men fælles er det, at du vil få indblik i og forståelse af politiske og økonomiske forhold både lokalt, nationalt og globalt. Du vil lære at behandle meget forskelligt materiale som tekst, medier, billeder og statistik sigtende på en forståelse og vurdering af samfundsfaglige problemstillinger. Du vil lære at stille spørgsmål til de opfattelser af samfundet, som umiddelbart virker naturlige og indlysende.

På de samfundsvidenskabelige studieretninger indgår matematik på mindst B-niveau, da du skal bruge nogle af dine matematikkundskaber i forbindelse med f.eks. skriftlige samfundsfagsopgaver.

Vi forsøger at trække virkeligheden med ind i klasseværelset -eller klassen med ud i virkeligheden. Det kan være gennem besøg på politiske og statslige institutioner, retssale, mediehuse, virksomheder eller ved at invitere gæster til debat. Vi indsamler data gennem interviews og spørgeskemaer og får på den måde kendskab til den verden, der omgiver os.

Samfundsfag A - Matematik A
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Engelsk
Engelsk B
Engelsk B
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi C
Fysik C
Naturvidenskab fag C
2. fremmedsprog
Tysk (fort) B eller
Fransk (beg) A eller
Spansk (beg) A
2. fremmedsprog
Tysk (fort) B eller
Fransk (beg) A eller
Spansk (beg) A
Samfundsfag
Samfundsfag A
Samfundsfag A
Samfundsfag A
Matematik
Matematik A
Matematik A
Matematik A
Valg C*
Valg C
Valg B (naturvidenskab)
Studieretningsprojekt

  * Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). Vi har som standard valgt Tysk fortsættersprog B samt Kemi C i 2G.

Samfundsfag A - Engelsk A
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Matematik
Matematik B
Matematik B
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Biologi C
Fysik C
Naturvidenskab fag C
2. fremmedsprog
Tysk (fort) B eller
Fransk (beg) A eller
Spansk (beg) A
2. fremmedsprog
Tysk (fort) B eller
Fransk (beg) A eller
Spansk (beg) A
Samfundsfag
Samfundsfag A
Samfundsfag A
Samfundsfag A
Engelsk
Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A
Valg C*
Valg C
Valg B (naturvidenskab)
Studieretningsprojekt

  * Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). Vi har som standard valgt Tysk fortsættersprog B.

Send en besked