Kunst

Nordfyns symbol

Om kunst

Hvis musikken er så stor en del af dit liv, at den gerne må komme med dig på gymnasiet hver dag, så er det lige præcis det, den gør, hvis du vælger hovedområdet kunst på Nordfyns Gymnasium.

For på det kunstneriske hovedområde har du musik i alle dine tre år på gymnasiet, og vi kommer langt omkring, både i sammenspil, i forskellige musikalske stilarter og i musikteorien.

Klik nedenfor og se skemaet over hele studieforløbet:

I musiktimerne bliver der spillet og sunget meget, og her er udgangspunktet langt hen ad vejen det, som du interesserer dig for, og det, som du selv kan bidrage med i sammenspillet. Du kan således både være med til at vælge, hvilke numre vi skal spille og synge, ligesom du er med til at bestemme forskellige genrer og stilarter, som vi skal undersøge nærmere. Også musikteori spiller en stor rolle. Helt grundlæggende kommer du til at lære om rytmer, tonearter, akkorder osv., både fordi du skal kunne forholde dig fagligt kvalificeret til den musik, vi arbejder med på holdet, og fordi du selv skal arbejde med at arrangere musik i dine skriftlige hjemmeopgaver. (Og det er faktisk ret sjovt at høre musik, man selv har arrangeret – eller… det bliver det i hvert fald hen ad vejen!)

Musik skal ikke kun høres i højttalere eller hovedtelefoner, så derfor tager vi også gerne ”ud af huset” for at høre le-vende musik, typisk på nogle af spillestederne i Odense. Vi forsøger at komme langt omkring i de musikalske stilarter, når vi er ude at høre livemusik.

Og musik skal ikke kun spilles i musiklokalet, så derfor optræder vi både på og uden for skolen. Alle musikhold er aktive under den årlige forårskoncert, vi optræder i lokale kirker op til jul, og desuden deltager vi i musikstævner rundt omkring på Fyn, når vi har mulighed for det.

Ud over musik er engelsk og matematik vigtige fag for dig på det kunstneriske hovedområde, og de supplerer musikken rigtig godt. Især er det i mange sammenhænge oplagt at inddrage engelsk, fordi meget af den musik, du hører, sikkert har engelsk tekst.

Den kunstneriske studieretning kan både vinkles i en meget naturvidenskabelig eller en meget sproglig retning. Man lukker således ikke nogle fremtidige døre med den kunstneriske studieretning.

Det er ikke et krav, at man kan synge eller spille musik, ligesom det heller ikke som udgangspunkt forventes, at man kan læse noder, når man starter. Vi tager udgangs-punkt i den enkelte elev og tilpasser undervisningen, så alle kan følge med og føler sig udfordret.

”Musik er liv” skrev Carl Nielsen -og sådan ser vi i høj grad også på det på Nordfyns Gymnasium!

Musik A - Engelsk A
Grundforløb Studieretningsforløb 2G 3G
Dansk
Dansk
Dansk
Dansk
Historie
Historie
Historie
Historie
Idræt
Idræt
Idræt
Idræt
Samfundsfag
Samfundsfag C
Matematik
Matematik B
Matematik B
Oldtidskundskab
Religion
Kunstnerisk fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog:
Tysk (fort) B eller
Fransk begynder A eller
Spansk begynder A

2. fremmedsprog:
Tysk (fort) B eller 
Fransk begynder A eller
Spansk begynder A

Biologi C
Fysik C
Kemi C
Musik A
Musik A
Musik A
Engelsk
Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A
Valg C*
Valg C
Valg B (naturvidenskab)
Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget.

I denne studieretning skal eleverne afslutte et af de naturvidenskabelige fag på B-niveau.

På Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til (klik på tallene på “en af kategorierne”). Vi har som standard valgt Tysk fortsættersprog B.

Send en besked