Lectio Vigtige datoer

Naturvidenskab

Om naturvidenskab

Formålet med de naturvidenskabelige fag er at give eleverne fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der, sammen med viden og kundskaber inden for området, åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden.

I samtlige naturvidenskabelige fag spiller eksperimentelt arbejde en central rolle, og der benyttes ofte metoder fra matematik i forbindelse med bearbejdning og tolkning af forsøgsresultater. En sidegevinst er, at elevernes matematik-kompetencer hermed styrkes.

Naturvidenskabelige studieretninger

N1

Matematik A - Fysik B - Kemi B
Se adgangskort*

N2

Matematik A - Fysik A - Kemi B
Se adgangskort*

N3

Matematik A - Fysik B - Kemi A
Se adgangskort*

N4

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
Se adgangskort*

N5

Biologi A - Kemi B
Se adgangskort*

* På adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser ovennævnte studieretning giver adgang til.

Undervejs møder eleverne mange eksempler på naturvidenskabens indflydelse på vores samfund – både i et historisk og i et nutidigt perspektiv.

De naturvidenskabelige fag bidrager til elevernes almendannelse og danner grundlag for studier inden for naturvidenskab, teknik og sundhed samt lignende fagområder.

Hvis du har interesse for naturvidenskab og matematik og kan lide at udføre eksperimentelt arbejde, så vil en naturvidenskabelig studieretning være et oplagt valg.

I de nedenstående beskrivelser er der nævnt emner, som indgår for elever, der har faget på det højeste niveau. For elever, som har faget på C-niveau, vil kun nogle af disse emner blive behandlet.

Biologi og bioteknologi

I biologi og bioteknologi arbejder vi med emner som fx hormoner og hormonforstyrrende stoffer, kost og sundhed, fysisk aktivitet og sygdomsforebyggelse, doping, miljø, bakterier og infektionssygdomme, biogasproduktion, moderne reproduktions-teknologier, stamceller og kloning samt enzymer som nyttige værktøjer i vaskepulver, fødevare-og lægemiddelproduktion.

Undervejs møder eleverne mange eksempler på naturvidenskabens indflydelse på vores samfund – både i et historisk og i et nutidigt perspektiv.

De naturvidenskabelige fag bidrager til elevernes almendannelse og danner grundlag for studier inden for naturvidenskab, teknik og sundhed samt lignende fagområder.

Hvis du har interesse for naturvidenskab og matematik og kan lide at udføre eksperimentelt arbejde, så vil en naturvidenskabelig studieretning være et oplagt valg.

I de nedenstående beskrivelser er der nævnt emner, som indgår for elever, der har faget på det højeste niveau. For elever, som har faget på C-niveau, vil kun nogle af disse emner blive behandlet.

Biologi og bioteknologi

I biologi og bioteknologi arbejder vi med emner som fx hormoner og hormonforstyrrende stoffer, kost og sundhed, fysisk aktivitet og sygdomsforebyggelse, doping, miljø, bakterier og infektionssygdomme, biogasproduktion, moderne reproduktions-teknologier, stamceller og kloning samt enzymer som nyttige værktøjer i vaskepulver, fødevare-og lægemiddelproduktion.

Fysik

I fysik arbejder vi blandt andet med det naturvidenskabelige verdensbillede, energi og energiformer, lyd og lys, kraft og bevægelse, radioaktivitet, atomfysik, elektriske kredsløb, magnetisme samt kosmologi.

Kemi

I kemi arbejder vi med emner som atomer og molekylers opbygning samt kemiske reaktioner. Vi behandler syre-basekemi, redoxkemi (forbrændingsreaktioner) samt organisk kemi. I laboratoriet undersøger vi teorien i praksis.

Fysik

I fysik arbejder vi blandt andet med det naturvidenskabelige verdensbillede, energi og energiformer, lyd og lys, kraft og bevægelse, radioaktivitet, atomfysik, elektriske kredsløb, magnetisme samt kosmologi.

Kemi

I kemi arbejder vi med emner som atomer og molekylers opbygning samt kemiske reaktioner. Vi behandler syre-basekemi, redoxkemi (forbrændingsreaktioner) samt organisk kemi. I laboratoriet undersøger vi teorien i praksis.

Naturgeografi

I naturgeografi arbejder vi blandt andet med de naturgivne forhold og undersøger den måde, mennesket udnytter og belaster de naturlige økosystemer. Vi arbejder med at beskrive, forstå og løse de problemstillinger, som vores overforbrug af ressourcer har for planeten. Klimaforandringer og bæredygtighed er meget vigtige emner, da de berører os alle.

Matematik

I matematik arbejder vi både med den teoretiske og den praktiske side af faget. Den teoretiske del består af beviser, som er grundlaget for matematikken. Den praktiske side af faget består dels i at opstille og anvende matematiske modeller til at forstå teoretiske sider af de naturvidenskabelige fag, dels i løsning af forskellige typer af opgaver.

Læs om vores andre studieretninger

Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab