Kontakt

Nordfyns Gymnasium
Højagervej 25
5471 Søndersø

Tlf: 6489 2210
Fax: 6489 1037

Mail: post(at)nordfyns-gym.dk

EAN: 5798000557765
CVR: 29553890
Institutionsnr.: 483008
SE-nummer: 33 48 01 56

Ved forespørgsler angående 10. klasse elever og -undervisning kontaktes 10. klassecentret Nordfyn:
Kontoret 2029 1730 eller rily(at)sde.dk

Sikker kommunikation med NG
Vi opfordrer elever, forældre og medarbejdere til IKKE at kommunikere om fortrolige og følsomme personoplysninger via Lectio. Kommunikationen bør i stedet ske via sikker e-mail, telefon eller personligt fremmøde. Lectio er kun til undervisningsbrug.

Mailkorrespondance fra Nordfyns Gymnasium til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret. Herudover sender Nordfyns Gymnasium officielle fortrolige dokumenter via E-boks.

Hvis du vil kommunikere med Nordfyns Gymnasium via e-mail, og e-mailen indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx cpr-numre, oplysninger om private forhold, helbredsdiagnoser (eller oplysninger, hvoraf man kan udlede en helbredsdiagnose)) mv., skal du gøre følgende:

1. Send en mail til den medarbejder, du ønsker at kommunikere med (alternativt til skolens hovedmail, post(at)nordfyns-gym.dk, hvori du beder om at få påbegyndt en krypteret mail-korrespondance (en OME-krypteret mail).

2. Skolens medarbejder vil derefter starte en sikker korrespondance med dig.

Hvis vi modtager mails fra dig med/om fortrolige/følsomme oplysninger, og du ikke indledningsvis har bedt os starte en krypteret forbindelse, antager vi, at du selv sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko, du løber ved at sende ukrypteret.

Hvis du modtager en krypteret mail, som du har problemer med at åbne eller besvare, bedes du kontakte medarbejderen eller skolen telefonisk.