Lectio Vigtige datoer

Elevrådet

Om elevrådet

Elevrådet består af to elevrepræsentanter fra hver klasse. I Elevrådet er deres rolle at repræsentere deres pågældende klasse, og derudover skal Elevrådet i fællesskab varetage elevernes interesser og fungere som elevernes talerør til ledelsen. Vores opgave er at formidle elevernes ønsker og forespørgsler og også at fremme et godt og socialt miljø på skolen.

Elevrådet er en demokratisk instans på skolen, der sikrer, at alle har mulighed for at komme til orde. Medlemmerne vælges ved afstemning i klasserne, og alle kan stille op. Elevrådsmøderne foregår oftest som åben diskussion, men er det nødvendigt, tages beslutninger ved demokratisk afstemning.

Gør en forskel

Elevrådet er det primært ansvarlige for mange af skolens udvalg. Man kan deltage i udvalg, der vedrører bla. kantinedrift, sociale aktiviteter, bæredygtighed mm.
Derudover er Elevrådet repræsenteret i skolens Fællesudvalg, der består af lærerepræsentanter, skolens ledende pedel og repræsentanter fra skolens ledelse.

Elevrådet er en del af den nationale organisation DGS, Danske Gymnasielevers sammenslutning. DGS giver et fællesskab på tværs af landets skoler og giver også mulighed for oplæg og input til elevrådsarbejde.

Som medlem af Elevrådet er der altså rig mulighed for at gøre en forskel for sine medstuderende og engagere sig i gymnasiets fællesskab. Det er en givende måde, hvorpå man kan have indflydelse på sin skolegang og hverdag. Der er brug for elever med både kreative og politiske interesser og også dem, der ønsker at samarbejde om relevante praktiske projekter med betydning for skolen, så vi sammen kan fremme et godt studiemiljø.

Elever fra elevrådet deltager bl.a. i SoMe-udvalget. SoMe-udvalget er ansvarlig for generel administration af Nordfyns Gymnasiums Instagram-profil, nordfyns.gymnasium.

Instagram-profil har til hensigt at udbrede kendskabet til Nordfyns Gymnasium fra et elevperspektiv og henvender sig til mulige elever, kommende elever, nuværende elever, tidligere elever og alle, der måtte have interesse i Nordfyns Gymnasium. I alle opslag bruges hashtagget #nordfynsgymnasium.

Som medlem af elevrådet er der altså rig mulighed for at gøre en forskel og engagere sig i gymnasiets liv. Uanset om man er kreativ, politisk interesseret eller bare ønsker at få indflydelse på alt fra rengøringsregler og temperaturen i lokalerne til fremtidige projekter i samarbejde med ledelsen.

Elevrådsformand: Mia Thers Jeppesen, 2c 
Næstformand: Magnus Herløv Madsen, 2a 
Kasserer: Sebastian Spangsberg, 2f
Referent: Hjalte Bøgedal Dansbo, 2c 

SoMe redaktører: Ida Pihl 2.c og Frida Erika Schøne Johansen 2.c

SoMe udvalget: Marie Svane Thyrsted Pedersen 3.d, Matilde Julius Drengsgaard 2.d og Tess Andersen 2.d