LæreplanerTilføjet den

Elever > Læreplaner

Ved at klikke på det fag (under den relevante Læreplan hhv. 2013 eller 2017), du er interesseret i, føres du til læreplaner og vejledninger (Råd og tips) på UVM's hjemmeside.

Her ligger de altid opdaterede versioner!

Klagevejledningen ligger her!

For elever som er startet før 2017:

"Bekendtgørelse af lov om uddannelse til studentereksamen (stx) - (gymnasieloven)"

For elever der starter efter 2017:

"Lov om de gymnasiale uddannelser" 

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

 

Eksamensbekendtgørelsen (Retsinformation)