Musik

På Nordfyns Gymnasium er der stor interesse for at dyrke musik både i og uden for skoletiden. Ud over vores musikhold har vi kor og orkester under ledelse af musiklærerne samt mulighed for, at mindre musikgrupper/bands, styret af eleverne selv, kan øve i skolens musikhus. 

Vi udbyder også forskellige små musikkurser i løbet af året som fx lejrbålsguitar eller klaver-akkorder. Udbuddet af kurserne varierer fra år til år.

Skolens musik udgør en væsentlig del af den daglige dag på Nordfyns Gymnasium, hvor der både er musik til morgensamlinger, juleafslutning etc.

Derudover er den årlige forårskoncert i forbindelse med vores kulturaften et vigtigt udstillingsvindue, hvor alle klasser, der har musikundervisning, optræder, og hvor kor, orkester og diverse grupper og solister har lejlighed til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af året.

Udenfor skolen deltager vi i julekoncerter i nordfynske kirker, hvor vi synger julen ind. Ligesom vi over et par dage i januar tager på en lille tourné på de omkringliggende skoler.

Korets øvetid: torsdag kl. 14.00-16.00

Orkestrets øvetid: torsdag kl. 14.00-16.00

Frivillig musik 2017 650x.jpg