Musik

På Nordfyns Gymnasium er der stor interesse for at dyrke musik uden for skoletiden. Vi har kor og orkester under ledelse af musiklærerne samt mulighed for, at mindre musikgrupper/bands, styret af eleverne selv, kan øve i skolens musikhus. 

Vi udbyder også forskellige små musikkurser i løbet af året som fx lejrbålsguitar eller klaver-akkorder. Udbuddet af kurserne varierer fra år til år.

De år, hvor skolen arbejder med en musicalopførelse, spiller orkester og kor en stor rolle. Derudover er den årlige forårskoncert et vigtigt udstillingsvindue, hvor alle klasser, der har musikundervisning, optræder, og hvor kor, orkester og diverse grupper og solister har lejlighed til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af året.

Uden for skolen deltager vi gerne i julekoncerter i nordfynske kirker. I år tog musikvalgholdene til Særslev Kirke og Melby Kirke med et fint program, hvor hvert hold for sig bidrog med musikalske indslag og samlet som ét stort kor sang julen ind.

De fynske gymnasiers har hvert år fælles kordag. Nordfyns Gymnasiums musikvalghold og musiklærere deltager, sammen med flere hundrede andre fynske gymnasieelever og det er en dejlig dag, hvor vi synger korsange under ledelse af forskellige dirigenter.

Skolens kor og orkester deltager naturligvis også i flere af skolens egne arrangementer. Hvis du har lyst til at spille eller synge sammen med andre, så tal med din musiklærer om det. Vi øver gerne en eftermiddag om ugen.

Korets øvetid: torsdag kl. 14.00-16.00

Orkestrets øvetid: torsdag kl. 14.00-16.00

Frivillig musik 2017 650x.jpg