Billedkunst

Der er frivillig billedkunst hver torsdag fra kl. 14. Tilbuddet gælder alle, også de, der ikke har billedkunst i skemaet. Deltagerne bestemmer selv, hvad de vil arbejde med. Materialerne bliver stillet gratis til rådighed, og er der brug for hjælp, kan man spørge læreren om råd og vejledning. Ud over de mere traditionelle materialer råder skolen også over digitale kameraer og multimediemaskiner, som man frit kan gøre brug af.

Man kan vælge at arbejde videre med opgaver fra billedkunsttimerne, men frivillig billedkunst er som sagt et tilbud, der gælder alle årgange og alle elever, uanset om de har eller ikke har billedkunst i deres daglige skema.

Når der er musical på Nordfyns Gymnasium laves kulisserne i frivillig billedkunst. Kulissegruppen er åben for alle, der har hænderne skruet rigtigt på. Der skal tegnes udkast til de forskellige scener og bygges små modeller. Endelig skal vi have scenen op i stor størrelse, og alle rekvisitterne skal på plads, så alt er klar til musicaldagene sidst i november. Det er et stort og sjovt, praktisk og kreativt projekt at være sammen om.