Lectio Vigtige datoer

Eksamen og prøver

Om eksamen og prøver

Den almene studentereksamen omfatter mindst ti eksamener efter udtræk, dog altid en mundtlig prøve med udgangspunkt i et studieretningsprojekt (SRP) samt en eksamen i skriftlig dansk. Fra 1.g til 3.g er der desuden flere større skriftlige opgaver samt skriftlige og mundtlige års-/terminsprøver i træningsøjemed.

Efter grundforløbet aflægger eleverne i 1.g prøve i AP (almen sprogforståelse) og NV (naturvidenskabeligt grundforløb). I foråret i 1.g skriver eleverne en større opgave i dansk og historie (DHO). Ved afslutningen af 1.g er der skriftlige årsprøver i engelsk og matematik (gælder dog ikke mat C) samt mindst to mundtlige prøver, f.eks. en eksamen og en årsprøve eller to mundtlige årsprøver. I studieretningsfag på B-niveau er der altid en mundtlig årsprøve i denne termin, ligesom alle elever med matematik B skal til mundtlig årsprøve i matematik ved afslutningen af 1.g.

I foråret i 2.g skriver eleverne en større opgave i deres studieretningsfag (SRO). Endvidere afholdes der terminsprøver i engelsk og matematik. Ved afslutningen af 2.g er der 2-3 skriftlige årsprøver i dansk og A-niveaufag. Hvis man afslutter engelsk eller matematik på B-niveau, kan man blive udtrukket til skriftlig eksamen i disse fag. Desuden er der 2-3 mundtlige prøver, f.eks. en eksamen og to årsprøver. I studieretningsfaget matematik A er der altid en mundtlig årsprøve ved afslutningen af 2.g.

I  3.g afholdes der terminsprøver i A-niveau fag med skriftlig eksamen, og eleverne skriver studieretningsprojekt (SRP), som senere skal forsvares ved en mundtlig eksamen. Foruden denne prøve og den skriftlige eksamen i dansk er der ved afslutningen af 3.g en række skriftlige og mundtlige eksamener.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, kan læses om

  • betingelse for deltagelse i prøver og eksamen (§7)
  • konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudsigelige grunde (§9)
  • anvendelse af hjælpemidler (§15)
  • hvornår en prøve er begyndt (§16)
  • konsekvensen af at komme for sent eller udeblive (§17)
  • særlige prøvevilkår (§19)
  • konsekvensen af at skaffe sig uretmæssige hjælp (§20)

Sygdom i forbindelse med prøver
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, terminsprøver og årsprøver, mundtlige såvel som skriftlige, skal du ringe til skolen inden eksaminationstidspunktet. Efterfølgende skal skolen have en lægeerklæring (udgifter i den forbindelse afholdes af eleven og ikke af skolen).

Klage over prøver
I forbindelse med klager over prøver og karakterer skal Nordfyns Gymnasium kontaktes senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse.
Se mere om klageprocedure og klagefrister i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, Kap 10.