Kreativitet & udfoldelse

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på at styrke og udvikle elevernes kreative evner og ideer i alle fag. Eleverne har gode muligheder for at samles om større, udadvendte, kreative aktiviteter, f.eks. udstillinger, koncerter og musicals. Gennem en fri og åben udfoldelse af en mangfoldighed af aktiviteter involveres alle skolens elever aktivt i skolens liv.

Et moderne gymnasium

Nordfyns Gymnasium er en skole med tidssvarende og funktionelle rammer om et menneskeligt fællesskab. Vi lægger vægt på systematisk vedligeholdelse og fornyelse og arbejder for en udvikling i retning af en mere miljø- og energirigtig skoledrift. Fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde sikrer anvendelse af moderne undervisningsmetoder og it-teknologi.

Faglighed & fællesskab

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på faglig fordybelse og tæt kontakt mellem elever og personale. Omgangsform er præget af åbenhed, tillid og tolerance, med plads til den enkelte og til forskellige holdninger.

Åbent Hus/orienteringsmøde for kommende 1.g'ere torsdag den 22. januar kl. 19.00. 2015 Aftenens program ser således ud: 19.00 Velkomst. Generel orientering om gymnasiets struktur (for forældre i kantinen, for kommende elever foran lokale 01).20.00 1.…
NAO på morgensamling18 december 2014 12:42
På den sidste morgensamling før jul havde vi besøg af en ganske særlig gæst: Skolens robot NAO. NAO påtog sig at introducere dem, der skulle tale og han underholdt også selv med 2 danse. Se ham på YouTube.  
Dimission på ATU
Dimission på ATU Opslået 23. januar 2015 Vores 8 elever på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) har afsluttet deres forløb og været til en både festlig og højtidelig dimission.  Alle, der gennemfører det 2-årige… Læs mere her
Bioteknologerne på SDU
Bioteknologerne på SDU Opslået 10. december 2014 Skolens bioteknologer fra 2d og 3d har været på SDU. 2d'erne arbejdede med hormonforstyrrende stoffer i den såkaldte ELISA-test samt metodeudvikling på HPCL. 3d'erne… Læs mere her
Raketaffyring
Raketaffyring Opslået 26. november 2014 Der sker mange spændende ting, når 3.g'erne skriver SRP. Se bare, hvad Mads og Sofie foretager sig, når de skal indsamle data til deres… Læs mere her