Kreativitet & udfoldelse

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på at styrke og udvikle elevernes kreative evner og ideer i alle fag. Eleverne har gode muligheder for at samles om større, udadvendte, kreative aktiviteter, f.eks. udstillinger, koncerter og musicals. Gennem en fri og åben udfoldelse af en mangfoldighed af aktiviteter involveres alle skolens elever aktivt i skolens liv.

Et moderne gymnasium

Nordfyns Gymnasium er en skole med tidssvarende og funktionelle rammer om et menneskeligt fællesskab. Vi lægger vægt på systematisk vedligeholdelse og fornyelse og arbejder for en udvikling i retning af en mere miljø- og energirigtig skoledrift. Fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde sikrer anvendelse af moderne undervisningsmetoder og it-teknologi.

Faglighed & fællesskab

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på faglig fordybelse og tæt kontakt mellem elever og personale. Omgangsform er præget af åbenhed, tillid og tolerance, med plads til den enkelte og til forskellige holdninger.

Aktuelt

Forældremøde for 1.gTilføjet den 13 august 2014 10:39
Nordfyns Gymnasium indbyder forældre og 1.g-elever til forældreaften tirsdag den 2. september kl. 19. Eleverne får indbydelse med hjem. Af hensyn det praktiske vil vi bede om, at man tilmelder sig arrangementet senest torsdag den 28. august. Tilmeldingen…
Til nye eleverTilføjet den 11 juni 2013 08:36
Har du spørgsmål vedrørende fordelingen af ansøgere til 1.g (det vil sige den skole, du er fordelt til), kan du sende en mail til mho@rsyd.dk  Hvis du har andre spørgsmål om din skolestart, kan du sende en mail til post@nordfyns-gym.dk eller ringe til skolens…

Nyheder

Tilføjet den 22 august 2014
Som en del af arbejdet med poetry slam (se videoer fra peotry slam-festivalen på gymnasiet her) var 2b med Jens Bryderup til poetry slam i studenterhuset i Odense. Herunder… Læs mere her
Tilføjet den 15 august 2014
Fællesarrangement med Calum Stewart og Heikki Bourgault (fra Skotland og Bretagne). Gruppen spiller keltisk folkemusik. Se billeder på facebook fra en fantastisk koncert.   Læs mere her
Tilføjet den 1 juli 2014
Fredag den 27. juni dimitterede 183 studenter fra gymnasiet. I gymnasiets kantine holdt koordinatorerne en kort tale til deres klasse, hvorefter eksamensbeviserne blev… Læs mere her